Tjenester til barn og voksne med funksjonsnedsettelse

KORT FORTALT

  • Virksomheten Tiltaks- og boligenheten har ansvar for å yte ulike tjenester til barn og voksne med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse.
  • Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester kartlegger behov og fatter vedtak tilpasset den enkelte.

Tiltaks- og boligenheten kan blant annet gi følgende tjenester

  • Avlastningsopphold for barn i institusjon til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver
  • Avlastningstilbud utenfor institusjon
  • Bolig med heldøgns bemannet base
  • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
  • SFA skolefritidsordningen
  • Støttekontakt
  • Individuell plan(IP) og koordinator

Kontaktinformasjon

Tiltaks- og boligenheten
E-post
Telefon 52 74 45 30

Besøksadresse:
Kvalamarka 16, 5514 Haugesund

Postadresse:
Tiltaks- og boligenheten
Postboks 2160
5504 Haugesund