Detaljregulering for Storasundgata Fv. 4850 – RL1803 og Endring av detaljregulering del av RL1710 - Varden 14.

Velkommen til pårørendekurs! Kurset er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon.

På grunn av vegarbeid vil Smedasundet under Bakarøybrua være stengt hverdager klokken 08.30 til 15.00. Arbeidet vil pågå frem til 30. november.

Organisasjoner, interessegrupper og andre som arbeider for å fremme trivsel og miljø blant de eldre, kan søke om midler. Tiltak med varig verdi vil bli vurdert ekstra positivt.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til revidering av Sentrumsplanen – kommunedelplan for Haugesund sentrum med plan-ID RL1700 ut til offentlig ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og miljø i møte 16.09.21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Salhusvegen 75 m.fl. med plan-ID RL1805 ut til offentlig ettersyn.

Haugesund kommune deler hvert år ut kulturstipend, kulturpris, idrettsstipend og idrettspris til personer som har utmerket seg og gjort en betydningsfull innsats innen sitt område. Nå kan du sende inn forslag på aktuelle kandidater.

I perioden 22. september til 3. desember vil det pågå arbeid med rehabilitering av gamle vann og avløpsrør i Rekavikgata.

På grunn av arbeid med skfite av vannkum og graving for kabelkanal blir Knut Knutsen OAS gate stengt frem til 30. september. Natt til 24. september vil vegen utenfor Tinghuset bli stengt fra klokken 20.00 til 05.00. Kolumbus er varslet om arbeidet.

Offentlig ettersyn av reguleringsplan