Kart over det aktuelle området som berøres av ny forbindelse til Risøy.

Utvalg for plan og miljø har i møte 24.11.2022 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Ny forbindelse til Risøy, planID 202206 ut til offentlig ettersyn og sende den på høring.

Bruk av plantevernmidler i nedbørsfeltet må søkes om. Stakkastadvatnet med tilhørende nedbørsfelt har egne klausuleringsbestemmelser.

Det er satt i gang arbeid med detaljplan for området Rossabøskogen ved krysset Spannavegen/Raglamyrvegen. Haugesund Kommune. Gnr/Bnr. 35/22 med flere.

I forbindelse med utvidelsen av Bleikemyr ridesenter er det stilt krav i reguleringsplanen at våtmarksområdet som ligger like nord for stallen skal restaureres.

Drop-in Psykisk Helse er et lavterskeltilbud for deg som har utfordringer med å mestre hverdagen. Å oppleve at livet byr på utfordring, er på mange måte en naturlig del av det å være menneske. Noen ganger kan det blir for mye.