I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Edda-kvartalet med plan-ID RL1810 ut til offentlig ettersyn.

Planinitiativ/avgrensning av reguleringsendring

På vegne av A Utvik AS kunngjøres at det blir igangsatt arbeid med reguleringsendring i samsvar med pbl § 12-4 for en avgrenset del av ”Sveiven øvre del» Planid RL1679, beliggende i Sveiven i Haugesund kommune.

Mandag 29. november klokken 13.30 klipper vi snoren for barn og unge ved "Det blå huset" på Risøy. Her åpnes vi vårt nyeste fritidstilbud i hjertet av Risøy.

I samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven vil vi med dette informere om at Vinkel-arkitekter på vegne av Bjelland & Lilleskog AS skal utarbeide forslag til detaljregulering for gbnr. 24/85 m. flere på Steinsnes/Austrheim ved bautasteinen. Planområdet skal ha adkomst fra Steinsnesvegen i nordvest.

I dag begynte Vassbakk & Stol å kjøre steinmasser fra Flotmyr til synkehullet. Steinmassene er overskudd fra prosjektet i Stavangergata. Selve tunnellen er nå tettet og arbeidet med å fylle opp krateret er påbegynt.