Dersom du er lege som ønsker å jobbe innen allmennmedisin og kan tenke deg å bo, oppleve og utforske livet i Haugesund, byen i syd-vest, med sildajazz- og filmfestival og de vakreste solnedganger, i tillegg til store muligheter for friluftsliv på sjø, i vann, i lavlandet og på fjellet gjennom hele året; da er du den vi søker! Vi har ledige hjemler innen allmennmedisin for enhver smak og ethvert behov.

Haugesund kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Rogaland til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer.

Fra og med 02.06.21 vil det bli utført arbeid som medfører vegstenging i Strandgata og Haraldsgata.

I forbindelse med en adresseringssak i hytteområde ved Viksefjorden, nord på Haglandsvegen, har Språkrådet opprettet navnesak. Formålet er å avklare riktig skrivemåte for stedsnavnet Seilvågen/ Selvågen.

Leve hele livet en kvalitetsreform for eldre

Det er med stor glede vi inviterer til inspirasjonskonferansen «Leve hele livet».  

Haugesund kommune har laget en ny levekårsundersøkelse. Dette er kommunens andre undersøkelse av denne typen. 

På grunn av gjentagende ordensforstyrrelser, vold og skadeverk i Haraldsvangområdet har politiet innført forbud for motorvogn fra Haakonsvegen og inn i Haraldsvang i perioden fredag 21.mai kl. 18.00 til og med mandag 24.mai kl. 08.00.

Krysset Stavangergata og Rogalandgata blir stengt på grunn av arbeid i perioden 24.05-02.07.2021.

Det er igjen tid for å søke eller fornye avtaler om plass for to nye semester ved Kultur- og bydelshusene (høsten 2021 og våren 2022).  Søknadsfristen er 01. juni 2021.

Arbeidet innebærer vegstenging og vil pågå frem til 02.07.21. Alle beboere vil bli holdt oppdatert med arbeidet som skal utføres.