I samsvar med § 12-14, 2. ledd i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat reguleringsendring.

Her er en ferieoversikt over fastlegene i Haugesund kommune.

bilde av en valgurne og en person som stemmer og legger stemmeseddel i urnen.

Hvis du ikke står oppført i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget i september 2021.

Forslag til kommunedelplan for overvann 2021-2032 ble behandlet etter plan- og bygningslovens § 11-14 i Formannskapet den 23.06.2021 og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er satt til 8 uker.

Arbeid i Stavangergata vil medføre vegstenging fra og med 16.07 til 29.10.21.

Arbeidet innebærer vegstenging og arbeidet forflytter seg fortløpende fra toppen av Gamle Skjoldavegen. Arbeidet vil pågå frem til 01.08.21. Alle beboere skal holdes oppdatert med arbeidet som skal utføres.

Konfliktrådet Sør-Vest, søker etter nye meklere i Haugesund og Karmøy.

Haugesund kommune har, gjennom deltagelse i prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet», gleden av å invitere dere som er foreldre for første gang til kurs i programmet Circle of Security (COS-P), Trygghetssirkelen.

Dersom du er lege som ønsker å jobbe innen allmennmedisin og kan tenke deg å bo, oppleve og utforske livet i Haugesund, byen i syd-vest, med sildajazz- og filmfestival og de vakreste solnedganger, i tillegg til store muligheter for friluftsliv på sjø, i vann, i lavlandet og på fjellet gjennom hele året; da er du den vi søker! Vi har ledige hjemler innen allmennmedisin for enhver smak og ethvert behov.

Illustrerer arbeid med gravemaskin

I perioden 01.06 - 30.09.21 vil det pågå vegarbeid i Torggata, Sørhauggata og Skjoldavegen. Arbeidet vil medføre vegstenging.