Personvernerklæring

KORT FORTALT

Kommunen behandler personopplysninger om deg for å kunne ivareta dine rettigheter og plikter. Du skal være trygg på at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte.

Personvernerklæringen

Personvernerklæring (PDF, 121 kB)

Haugesund kommune mottar og innhenter personopplysninger om våre tjenestemottakere for å kunne gi riktige tjenester og ytelser. Kommunen behandler personopplysninger om deg for å kunne ivareta dine rettigheter og plikter innenfor skole, barnehage, helsetjenester, stønader, skatter, gebyrer, avgifter med mer.

Du skal være trygg på at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter du har etter personopplysningsloven. Personvernerklæringen følger bestemmelsene i ny personopplysningslov, lovvedtak 54 (2017-2018), og EUs personvernforordning.

NB! Husk at du IKKE må sende viktige personopplysninger eller sensitiv informasjon på e-post til kommunen. Dersom du skal sende sensitive opplysninger ber vi deg bruke eDialog som er en sikker måte å sende oss digital post på.

Send sikker digital post - eDialog

Haugesund kommunes personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger som registreres, og hvilke rettigheter du har.

Nederst på denne siden finner du definisjonene på ord og uttrykk som er benyttet i personvernerklæringen. (lenke) Du kan også kontakte personvernombudet vårt hvis du har spørsmål eller lurer på noe i forbindelse med personopplysninger og behandling av disse i Haugesund kommune. Kontaktinformasjon til personvernombudet finner du nederst på denne siden. Vi registrerer og behandler personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvilke tjenester du benytter deg av og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Her er noen eksempler på hvilke personopplysninger vi registrerer og behandler

 • Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å utøve offentlig myndighet innen områder som skole, barnehage, helse- og tekniske tjenester. Personopplysninger kan være navn, adresse, kontaktinformasjon til pårørende/foreldre, fødselsdato, personnummer, helseopplysninger med mer.
 • Motta og besvare henvendelser: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
 • Saksbehandle søknader: navn, fødselsnummer, telefonnummer, adresse, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av saksbehandlingen.
 • Rekruttering til stillinger: søknad, CV, attester og referanser.
 • Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider: IP-adresse. Du kan lese mer om hvilke personopplysninger vi benytter her [ta inn link til cookie-policy].

 

Vi registrerer og behandler også personopplysninger om ansatte og folkevalgte. Under finner du noen eksempler på hvilke personopplysninger vi registrerer og behandler

 • Personalmappen der en finner arbeidsavtale, CV, attester, advarsler, permisjonssøknader, med mer. En er registrert med navn, adresse, kontaktinformasjon, person- og fødselsnummer, med mer.
 • Gjennomføre rettigheter og plikter knyttet til arbeidsavtalen. Ved lønnsutbetaling er en registrert med navn, person- og fødselsnummer, kontonummer med mer.
 • Gjennomføre rettigheter og plikter pålagt av offentlig myndigheter. Eksempelvis gjennom skatt, sykemeldinger, permisjoner, fødselsnummer, betalingsinformasjon, helseopplysninger, med videre. Det blir også registrert navn, adresse, kontaktinformasjon, person- og fødselsnummer, kontonummer med mer.
 • Adgangskontrollsystem der en registrerer inn-/utpasseringer på arbeidsplassen med navn og nummer på adgangskort.
 • Timeregistreringssystem der ansatte er registrert med navn og ansattnummer.
 • Sikkerhetslogg fra våre IT-systemer. Bruken av tilgangen til journaler og dokumenter for ansatte loggføres gjennom ansattnummer eller IP-adresse.
 • Innlogging til ulike fagsystemer ved ansattnummer eller IP-adresse.
 • Publisering av kontaktinformasjon på kommunens nettsider. Det kan være med navn, telefon og e-postadresse.

Har du spørsmål om personvern

Haugesund kommune har personvernombud som kan kontaktes for spørsmål, kommentarer eller varslinger som gjelder personvernet.

Kontaktinformasjon
Gisle Stødle
Telefon: 52 74 31 34
E-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no  

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss på e-post: postmottak@haugesund.kommune.no