Faktura til eller fra oss

KORT FORTALT

Har du fått faktura fra Haugesund kommune og har spørsmål angående betaling, forfallsfrist m.m.? Da kan du sende e-post til innfordring@haugesund.kommune.no.

Sende faktura til Haugesund kommune

Faktura til Haugesund kommune må sendes i EHF-format til organisasjonsnummer 944073787.

Fakturaadresse

Haugesund kommune, Pb. 2162, 5504 Haugesund

Merking av faktura

5-sifret bestillernummer skal stå i «Deres referanse» feltet på faktura.

Ved spørsmål kontakt oss på e-post: fakturamottak@haugesund.kommune.no

Betale faktura fra Haugesund kommune

Har du fått faktura fra Haugesund kommune og har spørsmål angående betaling, forfallsfrist m.m.? Da kan du sende e-post til innfordring@haugesund.kommune.no.

Bankkontonummer til Haugesund kommune

Hovedkontonummeret til Haugesund kommune er 3205.24.79184. Innbetalinger må gjøres med KID-nummer.