På grunn av gjentagende ordensforstyrrelser, vold og skadeverk i Haraldsvangområdet har politiet innført forbud for motorvogn fra Haakonsvegen og inn i Haraldsvang i perioden fredag 21.mai kl. 18.00 til og med mandag 24.mai kl. 08.00.