Arbeid i Stavangergata pågår fra 16.07 til 29.10.21. Rogalandsgata er nå åpnet for vanlig trafikk.

Det pågår fortsatt vegarbeid i forbindelse med "synkehullet" i Haukelivegen. Arbeidet medfører vegstenging frem til 01.12.21.

Endring av detaljregulering Karmsundgata fv47 Opelkrysset til Storasundgata RL1710.