I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 er følgende endringer av reguleringsplan godkjent: Endring av detaljregulering del av RL1112 Skåredalen Nord, RL1282 Vest for Gåsavatnet, RL1344 Gåsland og RL1680 Gåsvatnet/Trettemyrvegen.

Hensikten med endringen er å tilpasse reguleringsplanene til hvordan veganlegget er opparbeidet.  

Kafeen vår, med middagsservering, har ordinære åpningstider fra 3. januar. Som følge av gjeldende restriksjoner vil ingen av senterets øvrige aktiviteter og grupper få oppstart før tidligst uke 3. Oppstartsdatoer kunngjøres i oppslag ved senteret.

Som følge av høyt smittetrykk kombinert med bekreftet smitte av den nye omikron-varianten på Haugalandet, er det bestemt å innføre gult nivå i skolen fra mandag 13. desember til og med 23. desember. Det gjelder både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. 

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring og kan bidra, da trenger vi deg.

 

I dag begynte Vassbakk & Stol å kjøre steinmasser fra Flotmyr til synkehullet. Steinmassene er overskudd fra prosjektet i Stavangergata. Selve tunnellen er nå tettet og arbeidet med å fylle opp krateret er påbegynt.