Vedtakskontoret

KORT FORTALT

Vedtakskontoret er kontaktpunkt for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi skal sikre alle innbyggere lik tilgang på nødvendige tjenester.

Hva gjør Vedtakskontoret?

Vi behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Alle som har behov for hjelp, kan ta kontakt med oss. Vi svarer på spørsmål og veileder pasienter/brukere og pårørende. Det er mulig å be om et møte med oss.

Rehabilitering og habilitering
Vedtakskontoret er også koordinerende enhet (KE) for rehabilitering og habilitering i Haugesund kommune. Hovedhensikten med KE er å bidra til samordning av tjenester for å sikre et helhetlig tilbud til brukere med omfattende tjenestebehov. Individuell plan er et verktøy for å oppnå koordinerte tjenester.

Oppfølging av berørte av vold
I tillegg har vi rollen som voldskoordinator i kommunen. Voldskoordinator har som oppgave å legge til rette for en helhetlig oppfølging av berørte av vold generelt i kommunen, inkludert brukere av krisesentertilbudet.

Informerer, veileder og gir råd om pakkeforløp
I forbindelse med innføring av pakkeforløp i psykisk helse- og rus, fungerer Vedtakskontoret som pakkeforløpskoordinator.  Vår oppgave er å informere, veilede og gi råd om pakkeforløpene. Vi skal også etablere et samarbeid med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten.

Vedtakskontoret kan tilby disse tjenestene

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund
 

KE-kontakt

Anne Bjørnstad
E-post: anne.bjornstad@haugesund.kommune.no

Else Berit Bøe
E-post: else.berit.boe@haugesund.kommune.no

Voldskoordinator

Anne Bjørnstad
E-post: anne.bjornstad@haugesund.kommune.no

Forløpskoordinator

Anne Bjørnstad
E-post: anne.bjornstad@haugesund.kommune.no