Avlastning

KORT FORTALT

  • Avlastning gis til deg som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

  • Avlastning skal hindre overbelastning, gi deg nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

  • Avlastning er gratis.

Avlastning er et tilbud til deg eller dere som gir omfattende omsorg til en person, uavhengige av alder. Formålet er at du skal få avlastning fra dine daglige omsorgsoppgaver. Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste.

Ulike type tjenester kan gis som avlastende tiltak; hjelp i hjemmet, opphold på institusjon, plass på dagsenter, m.m.

Avlastning i institusjon

I Haugesund kommune tilbys foreldre og pårørende av barn og ungdom avlastning. Dette er en institusjon med hjemmekoselige fasiliteter og har ansatte med høy kompetanse og lang erfaring med å ivareta barn og ungdom med særlige behov.

Familieavlastning

Familieavlastning kan gis som et hjelpetiltak til foreldre og pårørende av barn, ungdom og unge voksne. Dette innebærer at avlastningen skjer i et privat hjem hos en familie eller person som kommunen ansetter. Avlasteren kan være en person som du kjenner. Dette kan for eksempel være familie, slekt, venner, ressurspersoner på skole, osv. Hvis det ikke er noen i nettverket ditt som kan ta jobben avlaster, kan vi hjelpe deg med å ansette noen andre.

Skolefritidsavlastning (SFA)

Et tilbud om avlastning før, og etter skoletid for barn som ikke lenger kommer inn under retten til Skolefritidsordning(SFO)

Avlastning til voksne

Alle tjenester som kommunen gir kan tildeles som avlastning. Det vil være en individuell vurdering, i dialog med pasient og pårørende, om hva som et aktuelt tiltak.

Søke om avlastning

Send inn søknadsskjemaet nedenfor til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund