Bli støttekontakt

Vi har stadig behov for nye støttekontakter for voksne, barn eller ungdom. Støttekontaktoppdrag kan også være aktuelt for deg som er pensjonist og opplever at du har tid til overs. Haugesund kommune tilbyr lønn og utgiftsdekning etter faste satser.

KORT FORTALT

 • Som støttekontakt hjelper du et annet menneske å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv.
 • Vanlig oppdragstid er 2 - 3 timer per uke mot timebetaling.
 • I Haugesund er det både barn, ungdom og voksne som trenger støttekontakt.
 • Ta kontakt med Tilrettelagte tjenester på telefon 52 74 45 30 om du ønsker å bli støttekontakt. 

Hva gjør en støttekontakt?

​​​​​​En støttekontakt besøker ofte personer som ikke kommer seg ut på egenhånd eller hjelper de med å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Hva dere gjør er opp til den som trenger hjelp eller besøk.

Støttekontakter får timebetalt av kommunen. Du må søke om å bli støttekontakt. 

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi har stadig behov for nye støttekontakter for voksne, barn eller ungdom. Støttekontaktoppdrag kan også være aktuelt for deg som er pensjonist og opplever at du har tid til overs. Haugesund kommune tilbyr lønn og utgiftsdekning etter faste satser.

Det kreves ingen formell utdannelse, men vi ønsker at

 • du er en stabil og pålitelig person
 • du kan binde deg til en avtale for minimum et år
 • du evner å samarbeide og sette grenser
 • du ønsker og har glede av å hjelpe en annen person til en aktiv og meningsfull fritid
 • du må beherske norsk, og dersom du behersker flere språk eller tegnspråk i tillegg, er dette en fordel
 • du er over 16 år og kan levere godkjent politiattest
 • det er ønskelig at du disponerer bil, men dette er ikke et krav

Som støttekontakt skal du fremstå som en god rollemodell. Bruk av alkohol eller andre rusmidler i oppdraget aksepteres ikke.

Søk om å bli støttekontakt

Ta kontakt med Tilrettelagte tjenster på telefon 52 74 45 30 om du ønsker å bli støttekontakt.

Send gjerne en e-post der du forteller om deg selv til tiltaksenheten@haugesund.kommune.no.

Trenger du støttekontakt?

Les mer om hvordan du kan få støttekontakt her.

Kontaktinformasjon

Tilrettelagte tjenester
E-post
Telefon 52 74 45 30

Besøksadresse:
Kvalamarka 16, 5514 Haugesund

Postadresse:
Tilrettelagte tjenester 
Postboks 2160
5504 Haugesund