Brukerstyrt personlig assistanse

KORT FORTALT

 • Har du nedsatt funksjonsevne og et omfattende behov for praktisk og personlig hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

 • Målet er at du skal kunne leve et aktivt og selvstendig liv, på tross av din funksjonsnedsettelse.

Hva er BPA?

BPA er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. BPA er lagt opp slik at du selv eller en nærstående person (pårørende eller verge) er arbeidsleder. Dette betyr at du har ansvar for å ansette, lære opp og organisere assistentene og arbeidet de gjør. BPA kan dermed gi deg større frihet til å bestemme hvem som skal hjelpe deg, hvordan hjelpen skal gis og når den skal gis.

Som arbeidsleder har du det daglige lederansvaret og må følge lov- og avtaleverk for assistentene på samme måte som andre personalledere. Arbeidslederrollen er ikke en lønnet stilling/oppgave.

Hva koster BPA?

Det er den samlede inntekten i husholdningen din som avgjør hvor mye du skal betale for BPA. Du betaler kun ved praktisk bistand. Egenandelen er den samme, uavhengig om du velger en kommunal eller privat aktører. 

Priser for rengjøring, klesvask, matlaging og annet praktisk arbeid

Priser for rengjøring, klesvask, matlaging og annet praktisk arbeid
Inntektsgruppe Timepris 2024 Makspris per måned 2024
Under 2 G kr 230 kr 230
2-3 G kr 315 kr 1622
3-4 G kr 315 kr 3247
4-5 G kr 315 kr 4415
Over5 G kr 343 kr 5455

Hvem kan søke om brukerstyrt personlig assistanse?

Du har rett til å få tjenestene dine organisert gjennom BPA hvis du:

 • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse.
 • er under 67 år.
 • har behov for bistand utover 2 år, og mer enn 32 timer per uke.

Har du assistansebehov under 32 timer per uke kan du ikke kreve BPA, men vi kan likevel vurdere om passer behovet ditt.

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig og i samsvar med ordningen at enkelte helsetjenester gis som BPA.

Retten til BPA gjelder ikke:

 • tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til sted og nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.
 • hjelp og bistand i skole og arbeid.

Det er NAV sitt ansvar å tilby støtte i forbindelse med arbeid og utdanning.

Søk om BPA

Du kan søke ved å sende inn søknadsskjemaet nedenfor til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Haugesund kommune har konsesjonsavtaler med disse firmaene

 • Assister meg AS
 • Auris helse AS
 • Ecura AS
 • Human Care AS
 • Mio BPA AS
 • Olivia personlig assistanse
 • Prima omsorg AS
 • Unicare BAB AS
 • Assent As
 • Uloba
 • Jag Assistanse
 • Stendi AS
 • Abri dialogue As
 • Aberia Avlastning
 • Medvind assistanse AS

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund