Brukerstyrt personlig assistanse

KORT FORTALT
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  • er for deg med nedsatt funksjonsevne og stort behov for hjelp.
  • er en tjeneste der du selv eller en person som står deg nær er arbeidsleder for assistentene.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

BPA er en tjeneste som

  • gir praktisk og personlig hjelp i dagliglivet.
  • fungerer som støttekontakt.
  • er avlastning for barn under 18 år.

Tjenestene utføres av en eller flere assistenter.

Du selv, eller en person som står deg nær, må være arbeidsleder og styre tjenesten. Som arbeidsleder har du det daglige lederansvaret og må følge lov- og avtaleverk for assistentene på samme måte som andre personalledere.

Hvem kan søke om brukerstyrt personlig assistanse?

Du kan søke om BPA hvis du

  • på grunn av nedsatt helse eller funksjonsevne har et omfattende hjelpebehov.
  • er under 67 år.

Hjelpebehovet skal være beregnet til over 32 timer pr. uke. Dersom behovet er under 32 timer pr. uke kan det vurderes andre tilbud, ta kontakt med Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester for mer informasjon.

Søk om brukerstyrt personlig assistanse

Du kan søke ved å sende inn søknadsskjemaet nedenfor til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. (PDF, 479 kB)

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00
Mobil 902 67 497

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund