Omsorgsstønad

KORT FORTALT

  • Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) er en godtgjørelse til deg som utfører et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
  • Omsorgsstønad blir gitt til deg som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg.

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er lønn til privatpersoner, for eksempel ektefelle, foreldre eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid som kommunen ellers hadde tatt seg av. Omsorgssstønad blir gitt til deg som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg. Arbeidet må ha et visst omfang og vare over lengre tid for å betegnes som "særlig tyngdende".

Hva kan du få?

  • Et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
  • Kontrakt med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

Hvem kan søke omsorgsstønad?

  • Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
  • Den som har et hjelpebehov må ønske at du skal stå for hjelpen.
  • Kommunen må også vurdere at hjelp fra deg er det beste alternativet.

Slik søker du

Du søker om omsorgsstønad ved å benytte søknadsskjemaet nedenfor og sende det til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Søk om omsorgsstønad ved å bruke dette søknadsskjema (PDF, 156 kB)

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund