Søke sykehjemsplass

KORT FORTALT

  • Sykehjem er et tilbud til personer med behov for pleie og omsorg hele døgnet.
  • Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester vurderer helsetilstanden din og finner det tilbudet som passer deg best.

Kriterier langtidsplass

Hvordan søke om sykehjemsplass

Du søker sykehjemsplass ved å sende søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester til Vedtakskontoret. 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Haugesund kommune

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund