Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

KORT FORTALT

  • Tilrettelagt transport (TT-kort) er et tilbud til deg over 10 år som er varig funksjonshemmede og ikke kan reise med buss, eller som ikke kan gjøre det uten store vanskeligheter.
  • Ordningen skal medvirke til at funksjonshemmede kan delta i aktiviteter i nærmiljøet og gjelder fritidsreiser for funksjonshemmede. 
  • Rogaland fylkeskommune har ansvaret for TT-ordningen. 

Hvem kan få TT-kort?

TT-kort er et tilbud til deg over 10 år som er varig funksjonshemmede og ikke kan reise med buss, eller som ikke kan gjøre det uten store vanskeligheter.

Du kan søke hvis du er

  • rullestolbruker.
  • blind og sterkt svaksynt.
  • sterkt orienterings-, miljø- og bevegelseshemmet.

Krav til søknaden

  • For å bli godkjent som TT-bruker må du ha en legeerklæring som viser at du har nedsatt mobilitet og ikke kan benytte deg av offentlig transport. Det er ikke nok at du har problemer med å bære varer hjem fra butikk, har bratte bakker eller manglende busstilbud der du bor. 
  • Funksjonshemmingen må ha varighet over ett år og kan ha fysiske eller psykiske årsaker. Institusjonsbeboere som fyller kravene til TT-kort kommer inn under ordningen.
  • Psykiske lidelser som har medført bred og langvarig kontakt med behandlingsapparatet kan gi grunnlag for godkjenning. Du må dokumentere at du på grunn av slik sykdom ikke er i stand til å bruke buss eller at dette vil forverre tilstanden din.

Rullestolbrukere uten bil fra Rikstrygdeverket, og blinde og sterkt svaksynte blir prioritert i TT-ordningen.

Søke om TT-kort

Send inn ferdig utfylt søknad i posten sammen med legeerklæring til Rogaland Fylkeskommune. 

Søknadskjema finner du her

Søknad sendes per post til

Rogaland fylkeskommune 
v/Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Kontaktinformasjon

Rogaland fylkeskommune
E-post
Telefon 51 51 66 00

Postadresse
Postboks 130, 4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffsgate 1, 4010 Stavanger