Individuell plan

KORT FORTALT

Hva er en individuell plan?

En individuell plan (IP) skal sikre koordinering og målretting av tjenestene og tiltakene dine.

  • Det er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål.
  • Planen skal si noe om hvordan du kan oppnå disse målene. 
  • Du og dine pårørende deltar aktivt i å lage den.

Planen skal gi oversikt over hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Har du behov for en koordinator?

Du kan få utnevnt en koordinator som kan hjelpe deg med

  • nødvendig oppfølging.
  • samordning av tjenester.
  • arrangering av koordineringsmøter og ansvarsgruppemøter.
  • fremdrift i arbeidet med en individuell plan.

Du har rett til å komme med ønsker om hvem som skal bli din koordinator. Koordinatoren har taushetsplikt. 

Slik søker du om individuell plan eller koordinator

Du må sende inn søknaden nedenfor til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. Du kan selv ta kontakt, eller få familie eller noen i tjenesteapparatet til å gjøre det på dine vegne.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Lovverk
Retten til individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund