Aktivitetstilbud for voksne med funksjonsnedsettelse

KORT FORTALT

  • Haugesund kommune skal gi et fritidstilbud til alle, uansett evner, bakgrunn og interesser. Vi skal bistå barn, unge og voksne med funksjonsvansker til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter de selv ønsker, og gi mulighet til en meningsfylt fritid gjennom sosial deltakelse og utfoldelse. 
  • I Haugesund kommune er flere enheter involvert i å legge til rette for en meningsfull fritid.

Perlå

Ved kommunen sitt dagsenter kan personer med en funksjonsnedsettelse delta på for eksempel forming, fysisk aktivitet, kreativ utfoldelse og produksjon av varer og tjenester. Dagtilbudet retter seg til deg over 18 år som har en funksjonsnedsettelse og som ikke har andre aktivitetstilbud som for eksempel videregående skole, arbeid eller tilpasset aktivitet i bolig. Det er et mål at alle personer med funksjonsnedsettelse skal ha meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Et tilpasset dagtilbud bidrar til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

For med informasjon om dagtilbud, ta kontakt med Vedtakskontoret

På Aktiv i Haugesund kan du finne fritidsaktiviteter som er eller kan tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne eller andre helseutfordringer. Du kan også finne interesseorganisasjoner.

Har du spørsmål eller innspill, kan du ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund