Ta kontakt

KORT FORTALT

Det er mange måter å komme i kontakt med Haugesund kommune på, men den enkleste måten er å ringe sentralbordet på telefon 52 74 30 00 fra klokken 08.00 - 15.30. 

Besøk oss på Servicesenteret, adressen er Kirkegata 85. Vi har åpent alle hverdager 09.00 - 15.00

Send sikker digital post - eDialog
Bruk sikker digital kanal for post hvis du må sende innhold med personsensitiv informasjon. På den måten sikrer du personvernet ditt. Personsensitiv informasjon kan blant annet være opplysninger knyttet til helse, seksuell legning, religion, etnisitet og politiske oppfatninger. Les mer om personvern.

Send sikker digital post

Send e-post
Du kan bruke vanlig e-post når innholdet ikke har personsensitive opplysninger.

Send e-post

Send brev
Send oss et brev: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Servicesenteret

  • Du kan kontakte Servicesenteret på telefon 52 74 30 00 og e-post hos@haugesund.kommune.no.
  • Åpningstiden på Servicesenteret er mandag til fredag klokken 09.00 til 15.00.
  • Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund
  • Solveig Østrem Helgeland er leder for Servicesenteret.
  • Lokalene er tilrettelagt for forflytningshemmede. Det er god tilgang på parkering for kunder.

Nødtelefoner

Nød- og vakttelefoner finner du her

Finn en ansatt

Finn en ansatt

Faktura til eller fra oss

Haugesund kommunes fakturainformasjon

Sosiale medier
Du kan også kontakte oss på Facebook. Vær obs på at kommunen ikke driver saksbehandling via Facebook eller andre sosiale medier. Henvendelser som forventer svar eller handling fra kommunens side må derfor sendes inn på annen måte, helst skriftlig.

Haugesund kommune på Facebook

Nødtelefoner