Tilgjengelighetserklæring

KORT FORTALT

  • God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktige i kommunens arbeid i digitale kanaler. 
  • Innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelige for alle.

Hva gjelder denne erklæring for?

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for nettstedet til Haugesund kommune. 

Erklæringen gjelder ikke andre subdomener, nettsider for politiske saker, nettløsning for visning av politiske møter, kommunens skjemaløsning, byarkivets nettsider eller nettsidene til kommunale foretak. 

Se også personvernerklæringen til Haugesund kommune 

Hvem er ansvarlige for nettstedet? 

Det er avdelingen Organisasjon og informasjon som har systemansvar for haugesund.kommune.no. Det er godt samarbeid på tvers av de ulike direktørområdene i kommunen når det gjelder innhold på nettstedet.

Direktør for Administrasjon og service, Jo Inge Hagland,  sammen med personalsjef Morten Meland har redaktøransvar for nettstedet. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1.  Sammen med vår leverandør av CMS som er ACOS sikrer vi god kvalitet og godt utviklingsarbeidet.

Historikk for nettstedet

Dagens nettsider ble etablert i april 2020. Universell utforming, klarspråk og tilgjengelighet har hele tiden vært sentralt i arbeidet. Vi har fokus på klart og tydelig språk. 

Kontinuerlig arbeid

Haugesund.kommune.no har flere millioner sidevisninger i året. Nettstedet har over 1000 enkeltsider, og det er et omfattende arbeid å holde kvaliteten på ønsket nivå. 

Vi bruker tilbakemeldingsfunksjonene på nettsiden aktivt til feilretting. Via "Fant du det du lette etter?" får vi mange gode tilbakemeldinger hver eneste uke.

Vår leverandør har kodet nettsidene på en slik måte at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere - talende web. Du kan enkelt forstørre teksten i nettleseren din. Vi legger alternativ tekst på alle bilder. 

Dette prioriterer vi nå

I 2023 er vår hovedprioritet å sørge for at haugesund.kommune.no er i samsvar med kravene i WCAG 2.1. 

Vi skal fortsatt arbeide med å 

Status for samsvar med krav

I begynnelsen av 2023 er nettsiden til Haugesund kommune delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA. At nettsiden er delvis i samsvar, betyr at enkelte deler av innholdet ikke helt samsvarer med kravene.

Testresultater

Foreløpig bruker vi gratis testverktøy til å teste de delene av WCAG som lar seg teste med automatiske testverktøy. I tillegg tar vi stikkprøver og tester manuelt.

Vi ser på muligheten av å bruke vår leverandør til utvidet testing eller eksterne leverandører som tilbyr dette i dag.

Kjente feil

Vi arbeider for at innholdet på haugesund.kommune.no skal være universelt utformet. På tross av dette vet vi at det kan finnes mangler.

PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner. Kart som vi bruker som tredjepartsløsninger, kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.

Gi oss en tilbakemelding!

Vi får daglig mange tilbakemeldinger på innholdet på haugesund.kommune.no. Dette setter vi stor pris på og korrigerer innholdet etter dette.  Dersom det er noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet, bruker du de to blå knappene nederst på sidene som heter "Fant du det du lette etter?" JA eller NEI

Her kan du gi oss en tilbakemelding. 

Du kan også sende en e-post til oi@​haugesund.kommune.no eller kontakte nettansvarlig Idar Høviskeland Pedersen. 

Kontaktinformasjon

Idar Høviskeland Pedersen
avdelingsleder
E-post
Telefon 52 74 44 46
Mobil 40 40 50 74