Haugesund kommune skal i samarbeid med Rogaland fylkeskommune nå i gang med en merkbar oppgradering i Skippergata.

I forbindelse med arbeidene ved prosjekt Flotmyr Masseutskiftning og VA-anlegg skal det utføres en tilkobling av overvann- og spillvannsledninger i Leirangergata. Dette medfører til ett behov for stengning av Leirangergata i 3 til 4 uker fra og med 13. mars 2023.

I forbindelse med riving av gamle brannstasjon og nytt bygg blir Kirkegata stengt for gjennomkjøring.

Stengte veier i forbindelse med utbygging av Edda kino.

Vi skifter for tiden ut gamle vann- og avløpsledninger i Imslandsgata/Sandeidgata. 

Karmsundgata skal utvides fra to til fire felt fra Opel-krysset og ca. 1100 meter mot sentrum. Her vil det også bli bygd ny sykkel- og gangveg og to nye gangbruer over fylkesveien.