Gladnyhet til alle som sykler i Haugesund sentrum. Snart starter kommunen arbeidet på nytt sykkelfelt i Skåregata, fra Byparken i nord til Rådhusplassen i sør. 

Haugesund kommune skal i gang med oppgradering av infrastruktur over og under veg på Hasseløy.

Fortau og vegareal blir oppgradert på lik linje som nord i Holmegata.

Vi begynner nå å nærme oss målet med ferdigstillelse av leilighetene på Risøytunet og håper det kan bli gode boliger og ett godt bomiljø for de som nå er kommet til byen for å bo trygt og godt her. Kommunens mål er at alle skal bo trygt og godt i Haugesund – og nå spesielt de som kommer som flyktninger til vårt land og vår by.

Siste del av Hafrfjordsgate blir stengt for gjennomkjøring og myke trafikanter blir henvist til alternativ rute.

Arbeidet starter våren 2022.

Karmsundgata skal utvides fra to til fire felt fra Opel-krysset og ca. 1100 meter mot sentrum. Her vil det også bli bygd ny sykkel- og gangveg og to nye gangbruer over fylkesveien.