Haugesund kommune gjennomfører nå et 3-årig prosjekt der formålet er å heve kvaliteten på eiendomskartet, matrikkelen. 

Det blir stengt veg i Oscarsgate og deler av Kirkegata til og med 31.12.22.

Stengingen er delt i 2 faser og vil pågå i perioden 26.09.22 - 09.12.22.

Karmsundgata skal utvides fra to til fire felt fra Opel-krysset og ca. 1100 meter mot sentrum. Her vil det også bli bygd ny sykkel- og gangveg og to nye gangbruer over fylkesveien.