Arbeidet pågår natt til 18. mai kl. 00.15 – 05.45.

Mandag 2. mai starter arbeidet opp med oppgradering av uteområdet ved Servicesenteret i Kirkegata 85. 

Vi begynner nå å nærme oss målet med ferdigstillelse av leilighetene på Risøytunet og håper det kan bli gode boliger og ett godt bomiljø for de som nå er kommet til byen for å bo trygt og godt her. Kommunens mål er at alle skal bo trygt og godt i Haugesund – og nå spesielt de som kommer som flyktninger til vårt land og vår by.

Siste del av Hafrfjordsgate blir stengt for gjennomkjøring og myke trafikanter blir henvist til alternativ rute.

Like over påskeferien vil Skåregata 79 bli revet. Skåregata (bak Markedet) vil være stengt for gjennomkjøring de dagene selve bygget blir revet.

I perioden fra 04.04 – 31.05 vil gangvegen fra Vangen og nordover mot Elvegård blir opprustet.

På grunn av høy risiko under rivningsarbeid blir deler av Kirkegata stengt for gjennomkjøring og sperret for myke trafikanter.

Arbeidet starter våren 2022.

I dag grep ordfører Arne-Christian Mohn spakene på gravemaskinen til Vassbakk & Stol og gravde et lite hull i bakken på Flotmyr. Dette markerer starten på prosjektet som vil gi en helt ny bydel i Haugesund. 

Karmsundgata skal utvides fra to til fire felt fra Opel-krysset og ca. 1100 meter mot sentrum. Her vil det også bli bygd ny sykkel- og gangveg og to nye gangbruer over fylkesveien.