Døgnåpne vakttelefoner

Sentralbordet i Haugesund kommune 52 74 30 00 har åpent fra klokken 08.00 - 15.30 i ukedagene. Dersom du har behov for akutt hjelp utenom åpningstidene kan du ringe vakttelefoner.

Nødnummer

Brann telefon 110

Politi telefon 112

Ambulanse telefon 113

Legevakt telefon 116 117

Tannlegevakt telefon 901 29 600

Henvendelser utenom Servicesenterets åpningstid

Barnevernet telefon 959 20 084

Haugesund brannvesen telefon 52 74 47 00

Hjemmetjenesten telefon 52 74 49 00

Idrettsanlegg telefon 957 40 922. (Betjenes ukedager 07.30-22.30 og helg 07.30-17.30)

Krisesenteret telefon 52 72 98 84

Psykososialt kriseteam telefon 116 117

Vann, avløp, veg, park og akutt forurensing telefon 952 65 295 (SMS besvares ikke)

Veterinærvakt telefon 82 09 00 20

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund