Kommuneplan

KORT FORTALT

  • Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Haugesund kommune.
  • Den gir rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. 
  • En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Kommuneplanen inneholder mål for kommunens utvikling i form av en samfunnsdel, samt en arealdel som angir rammer for arealbruken i tråd med målene i samfunnsdelen. Relevante dokumenter og underlag for disse finner du her.

Revidering av arealdelen til kommuneplanen

Vi arbeider nå med å revidere arealdelen til kommuneplanen, som består av et plankart, bestemmelser, og planbeskrivelse. Arbeidet startet i 2022.

Her finner du mer informasjon om pågående prosess.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund