Publisert 01.02.2022

I samarbeid med Haugesund kommune åpner Den norske filmfestivalen Cinemagi medielab som en del av sin satsing på barn og unge under årets jubileumsfestival!

Publisert 03.01.2022

Hos Haugesund Parkering kan du bestille p-kort (månedskort, årskort, studentkort og boligsonekort) og få informasjon om parkering i Haugesund.

Publisert 10.12.2021

Vi har nå innført en ny fakturarutine med økt fokus på digital utsendelse. Den nye løsningen er mer miljøvennlig og letter arbeidet både for oss som sender ut og for deg som mottar fakturaer.

Publisert 05.11.2021
Bilde av en rotte som kan skape skape i boliger.

Temperaturen synker og da kan du oppleve rotter i nærheten av der du bor. Husk på at det er den enkelte huseier som har ansvar for å holde sin eiendom fri for rotter.

ImagemapPublisert
Flotmyr

 

Publisert 03.11.2021
Digital byggesøknad

Digital byggesøknad eller eByggesøk veileder deg gjennom byggesøknadsprosessen når du skal søke om å gjøre noe på din egen eiendom. Kom raskere i gang med ditt prosjekt i dag.

Publisert 29.10.2021
Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen sitt forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025.
Publisert 30.09.2021
Område en bør vise aktsomhet når det gjelder spredning av Havnespy

Det er oppdaget en fremmed innvandret art i Karmsundet mellom Haugesund og Karmøy. Didemnum vexillum også kalt Havnespy er funnet flere steder. 

Publisert 15.07.2021
Du får digital post via Digipost eller e-Boks

Det er gode nyheter at flere tar i bruk digital postkasse. Da får du brev direkte fra stat og kommune i denne.