Publisert 05.07.2022
Bilde av skuespiller Bjørn Sundquist som har hovedrollen i filmene til Norsk Friluftsliv.

Ut på tur i naturen på Haugalandet ? Lær deg forskjellen på innmark og utmark og bli bedre kjent med allemannsretten! Her er gode tips fra Norsk Friluftsliv. 

Publisert 01.06.2022
Dekorativt

Haugesund Kommune har våren 2022 gjennomført UngData-undersøkelsen på Ungdomsskolene i kommunene.

Publisert 05.05.2022
Nå kan du kjøpe hagesekk til hageavfall hos Servicesenteret

HIM tilbyr nå en henteordning for hageavfall til alle husholdningskunder. For å levere hageavfall må du kjøpe hagesekk, som leveres sammen med restavfallet.

Publisert 01.05.2022
Cruiseskip liggende ved kai på Garpaskjær på Risøy

Alle båter som skal utenlands må ha et ”Ship sanitation control exemption certificate”.
Sertifikat for hygienekontroll på skip og sertifikat for dispensasjon, utstedes av kommuner/havner som er godkjent av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Publisert 29.03.2022

I tråd med målene og målgruppen i temaplan for trafikksikkerhet, er vi godt i gang med å rette fokuset på trygge skoleveier. Dette betyr at vi i tillegg til å forsøke å etablere bilfrie soner rundt skolene og gjennomføre ulike fysiske tiltak, også vil kommunisere viktigheten av at barn og unge har trafikksikre skoleveier og at flere voksne ser fordelene av at barna går til skolen.

Publisert 14.03.2022
Utsikt over Haugesund tatt fra Storasundsfjellet

Haugesund kommune er i dialog med overordnet myndighet for å kunne ta i mot ofre for krigen i Ukraina. Her finner du informasjon om registering, bosetting, den frivillige innsatsen og hvordan du kan bidra for å hjelpe de som er i nød. Du finner også informasjon om vår beredskap.

Publisert 23.02.2022
Utsikt over Haugesund tatt fra Storasundsfjellet

Resultatet er bedre enn opprinnelig budsjett. Det er særlig merinntekter fra skatteinngang og økt rammetilskudd som gir overskudd.

Publisert 03.01.2022
Dekorativt

Hos Haugesund Parkering kan du bestille p-kort (månedskort, årskort, studentkort og boligsonekort) og få informasjon om parkering i Haugesund.

Publisert 10.12.2021
Dekorativt

Vi har nå innført en ny fakturarutine med økt fokus på digital utsendelse. Den nye løsningen er mer miljøvennlig og letter arbeidet både for oss som sender ut og for deg som mottar fakturaer.

Publisert 05.11.2021
Bilde av en rotte som kan skape skape i boliger.

Temperaturen synker og da kan du oppleve rotter i nærheten av der du bor. Husk på at det er den enkelte huseier som har ansvar for å holde sin eiendom fri for rotter.