Publisert 05.05.2022
Nå kan du kjøpe hagesekk til hageavfall hos Servicesenteret

HIM tilbyr nå en henteordning for hageavfall til alle husholdningskunder. For å levere hageavfall må du kjøpe hagesekk, som leveres sammen med restavfallet.

Publisert 04.05.2022
Markering av frigjøringsdagen den 8. mai ved de falnes gravsted

I år som tidligere år vil Norges Forsvarsforening markere frigjøringsdagen den 8. mai. Her finner du program for Haugesund, Tysvær og Karmøy.

Publisert 29.04.2022

Vi begynner nå å nærme oss målet med ferdigstillelse av leilighetene på Risøytunet og håper det kan bli gode boliger og ett godt bomiljø for de som nå er kommet til byen for å bo trygt og godt her. Kommunens mål er at alle skal bo trygt og godt i Haugesund – og nå spesielt de som kommer som flyktninger til vårt land og vår by.

Publisert 29.04.2022
Strømlinjer

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene.

Publisert 25.04.2022
Når det er ekstra tørt kontrollerer brannvesenet våre friområder som et ledd i beredskapsarbeidet.

På grunn av en lang periode med tørt fint vær og lite nedbør har brannfaren økt betydelig.  I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt og et lite bål kan fort utvikle seg til en stor skogbrann. Brannvesenet tar uanmeldte kontroller i friområder og oppfordrer alle til å vise stor grad av forsiktighet.

Publisert 19.04.2022

Vi har gleden av å informere at Ida Høines har blitt tildelt 5.000 kroner i stipend fra Nye Bølger.

Publisert 06.04.2022
Hekk-Anne ber deg klippe hekken din slik at det blir trafikksikkert.

Om du ferdes rundt omkring i Haugesund kommune vil du møte på Hekk-Anne på plakater, sosiale medier og på noen kommunale biler. Men hvem er egentlig Hekk-Anne?

Publisert 31.03.2022
Flott turterreng på turstier i Djupadalen

TellTur er friluftsrådenes program for turregistrering. På nettsidene til TellTur finner du mange flotte turmål i våre medlemskommuner.

Publisert 25.03.2022
Kommunen har flere hus med boliger på Risøy.

Haugesund kommune tilrettelegger for bosettingen av flyktninger, både ukrainske og andre nasjonaliteter, i kommunale boliger på Risøy.

Publisert 24.03.2022

Christian Haaland fond delte i år ut midler til 11 søkere, og alle fikk det de hadde søkt om. Totalt ble det delt ut kr 100 000.