Publisert 30.04.2021

Fra 1. mai blir byggereglene enklere for deg som vil utvide terrassen, huset eller bygge garasje.

Publisert 28.04.2021

Haukelivegen er stengt for gjennomkjøring mens vi arbeider med å reparere skadene etter synkehullet. På grunn av utfordringer og mer arbeid enn antatt vil vegen være stengt frem til 27.08.2021.

Publisert 20.04.2021

På grunn av vegarbeid vil stikkvegen i Syrinvegen være stengt i første fase av arbeidet. Beboere blir informert og kan mens arbeidet pågår parkere langs Lyngvegen.

Publisert 13.04.2021

Haugesund deltar i Europan 16, hvor unge arkitekter fra hele Europa inviteres til kollektiv idéutvikling rundt Risøy. Temaet er «levende byer» og oppgaven på Risøy handler om å utnytte byrommene for å binde øyen bedre sammen, fysisk og sosialt.

Publisert 24.03.2021
Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen informerer pressen.

Det foreløpig regnskapet for 2020 viser at Haugesund kommune hadde et netto driftsresultat på 60,1 millioner kroner. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ble 1,9 prosent. Budsjettert netto driftsresultat var 37,4 millioner kroner. Resultatet ble 22,7 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Publisert 24.03.2021
Inngangspartiet på vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2

All vaksinering foregår på Vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2. Dette er de tidligere lokalene til Ford Auto. Det er mulig å vaksinere inntil 1000 personer per dag så snart vaksinene er på plass.

Publisert 19.01.2021

Er du ny student i Haugesund? Haugesund kommune tilbyr studenter som melder flytting til byen et stipend.

Publisert 12.11.2020
To personer som diskuterer et byggeprosjekt.

Haugesund kommune har sendt SMS til alle husstander i kommunen. Du trenger ikke bry deg om denne meldingen om du ikke har innredet leilighet uten nødvendig søknad.