Publisert 13.04.2021

Haugesund deltar i Europan 16, hvor unge arkitekter fra hele Europa inviteres til kollektiv idéutvikling rundt Risøy. Temaet er «levende byer» og oppgaven på Risøy handler om å utnytte byrommene for å binde øyen bedre sammen, fysisk og sosialt.

Publisert 29.03.2021

I forbindelse med utbedring av strømnettet vil det bli utført arbeid av Birkeland AS for Haugaland Kraft. Arbeidet vil pågå i perioden 22. mars til 31. desember og vil berøre Sørhauggata, Skåregata, Skjoldavegen og Torggata.

Publisert 24.03.2021
Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen informerer pressen.

Det foreløpig regnskapet for 2020 viser at Haugesund kommune hadde et netto driftsresultat på 60,1 millioner kroner. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ble 1,9 prosent. Budsjettert netto driftsresultat var 37,4 millioner kroner. Resultatet ble 22,7 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Publisert 24.03.2021
Inngangspartiet på vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2

All vaksinering foregår på Vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2. Dette er de tidligere lokalene til Ford Auto. Det er mulig å vaksinere inntil 1000 personer per dag så snart vaksinene er på plass.

Publisert 19.01.2021

Er du ny student i Haugesund? Haugesund kommune tilbyr studenter som melder flytting til byen et stipend.

Publisert 12.11.2020
To personer som diskuterer et byggeprosjekt.

Haugesund kommune har sendt SMS til alle husstander i kommunen. Du trenger ikke bry deg om denne meldingen om du ikke har innredet leilighet uten nødvendig søknad.