Publisert 01.06.2022

Haugesund Kommune har våren 2022 gjennomført UngData-undersøkelsen på Ungdomsskolene i kommunen og tallene er klare.

Publisert 31.05.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Publisert 05.05.2022
Nå kan du kjøpe hagesekk til hageavfall hos Servicesenteret

HIM tilbyr nå en henteordning for hageavfall til alle husholdningskunder. For å levere hageavfall må du kjøpe hagesekk, som leveres sammen med restavfallet.

Publisert 01.05.2022
Cruiseskip liggende ved kai på Garpaskjær på Risøy

Alle båter som skal utenlands må ha et ”Ship sanitation control exemption certificate”.
Sertifikat for hygienekontroll på skip og sertifikat for dispensasjon, utstedes av kommuner/havner som er godkjent av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Publisert 29.04.2022
Strømlinjer

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene.

Publisert 25.04.2022
Når det er ekstra tørt kontrollerer brannvesenet våre friområder som et ledd i beredskapsarbeidet.

På grunn av en lang periode med tørt fint vær og lite nedbør har brannfaren økt betydelig.  I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt og et lite bål kan fort utvikle seg til en stor skogbrann. Brannvesenet tar uanmeldte kontroller i friområder og oppfordrer alle til å vise stor grad av forsiktighet.

Publisert 06.04.2022
Hekk-Anne ber deg klippe hekken din slik at det blir trafikksikkert.

Om du ferdes rundt omkring i Haugesund kommune vil du møte på Hekk-Anne på plakater, sosiale medier og på noen kommunale biler. Men hvem er egentlig Hekk-Anne?

Publisert 29.03.2022

I tråd med målene og målgruppen i temaplan for trafikksikkerhet, er vi godt i gang med å rette fokuset på trygge skoleveier. Dette betyr at vi i tillegg til å forsøke å etablere bilfrie soner rundt skolene og gjennomføre ulike fysiske tiltak, også vil kommunisere viktigheten av at barn og unge har trafikksikre skoleveier og at flere voksne ser fordelene av at barna går til skolen.

Publisert 25.03.2022
Kommunen har flere hus med boliger på Risøy.

Haugesund kommune tilrettelegger for bosettingen av flyktninger, både ukrainske og andre nasjonaliteter, i kommunale boliger på Risøy.

Publisert 24.03.2022

Christian Haalands fond delte i år ut midler til 11 søkere, og alle fikk det de hadde søkt om. Totalt ble det delt ut kr 100 000.