Skolefritidsordning

KORT FORTALT

  • Alle barneskoler har tilbud om skolefritidsordning (SFO).
  • SFO legger til rette for frilek og organiserte aktiviteter, i tillegg til å ha tilsynsansvar for barna. 
  • Ordningen er frivillig og gjelder for barn i 1. – 4. trinn, og barn med særlige behov til og med 7. trinn.
  • Haugesund kommune følger nasjonal rammeplan for SFO.
  • Fra august 2022 innføres det 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn. I Haugesund kommune betyr det at alle elever på 1. trinn kan få gratis plass i SFO hver dag fra klokken 07.45 - 15.00.
  • Fra august 2023 vil samme ordning vil også gjelde for 2. trinn.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund