SFO

Påmelding

Påmelding til SFO gjør du gjennom Visma Flyt Skole. Påmeldingen er bindende og gjelder fra og med 1. august samme år. Påmelding til SFO gjelder til barnet går ut av 4. trinn eller til plassen sies opp. Oppstartsdato settes alltid til den første hver måned.

Hovedpåmelding har frist 15. mars.

Det er mulig å melde barnet på til SFO hele året, og plass blir tildelt etter kapasitet på den enkelte skole. Når du søker plass må du velge oppstartsdato den første i den måneden du søker.

Endring

Du kan søke om å endre SFO-modell gjennom Visma Flyt Skole. Hvis du vil redusere plasstørrelsen, gjelder det som oppsigelse av en del av plassen og da gjelder oppsigelsesreglene. Hvis du vil øke plasstørrelsen gjelder det som påmelding til en større plassdel og påmeldingsreglene gjelder. Ved ledig kapasitet i SFO kan skolen avtale med deg om å øke plasstørrelsen med umiddelbar virkning.

Oppsigelse 

Du kan si opp SFO-plassen din gjennom Visma Flyt Skole. Oppsigelsestiden er to måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen må være registrert senest innen utgangen av mai dersom eleven ikke skal bruke SFO-plassen det kommende skoleår. Du må si opp plassen hvis den ikke skal brukes, selv om barnet ikke har brukt plassen eller har begynt i SFO. 

Når du sier opp plassen velger du sluttdato den siste i inneværende måned. Du blir da fakturert inneværende måned og to påfølgende måneder.

Vedtekter 

Her kan du lese gjeldende vedtekter vedtatt av bystyret.

Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) fra 01.06.2015. (PDF, 320 kB)

Lovverk
Les mer om SFO i opplæringsloven § 13-7.

Rammeplaner for SFO

Rammeplanen for SFO er forskrift til opplæringsloven og gjelder for arbeidet i SFO.

Rammeplan for SFO (udir.no)

SFO er stengt

  • De 5 planleggingsdagene som gjennomføres i året.
  • De tre hele siste ukene i juli, og eventuelle påfølgende dager i juli. (dette står i skoleruten).
  • SFO er stengt jul- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag og langfredag, Kristi Himmelfartsdag og 2. påskedag.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Redusert åpningstid i sommerferien

I uke 29 - 32 er åpningstiden fra klokken 10.00 – 14.00.