Skoleruten viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager

Skolerute 2022 / 2023
Måned Dato Beskrivelse
2022
August Torsdag 18. august Skolestart
September Mandag 19. september Elevfri / Planleggingsdag
Oktober 10. - 14. oktober (uke 41) Høstferie
November Fredag 11. november Elevfri / Planleggingsdag
Desember Tirsdag 20. desember Siste skoledag før juleferien
2023
Januar Mandag 2. januar Første skoledag etter juleferien
Januar Mandag 23. januar Elevfri / Planleggingsdag
Februar 27. og 28. februar (uke 9) Vinterferie
Mars 1. - 3. mars (uke 9) Vinterferie
April 3. - 10. april Påskeferie
Mai Mandag 1. mai Den internasjonale arbeiderdagen
Mai Onsdag 17. mai Grunnlovsdag
Mai Torsdag 18. mai Kristi himmelfartsdag
Mai Fredag 19. mai Elevfri
Mai Mandag 29. mai 2. pinsedag
Juni Fredag 23. juni Siste skoledag før sommerferien

Skolerute 2021/2022

Skolerute 2021/2022
Måned Dato Beskrivelse av fridag
August 2021 16. august Skolestart for elevene
September 2021 20. september Fridag for elevene / Planleggingsdag for lærerne
Oktober 2021 11. - 15. oktober (uke 41) Høstferie for elevene
November 2021 12. november Fridag for elevene / Planleggingsdag for lærerne
Desember 2021 21. desember Siste skoledag for elevene før jul
Januar 2022 3. januar Første skoledag for elevene etter jul
Januar 2022 24. januar Fridag for elevene / Planleggingsdag for lærerne
Februar 2022
Mars 2022 28. feb - 4. mars (uke 9) Vinterferie for elevene
April 2022 11. - 18. april Påskeferie for elevene
Mai 2022 16. mai Elevfri
Mai 2022 17. mai Grunnlovsdag
Mai 2022 26. mai Kristi himmelfartsdag
Mai 2022 27. mai Fridag
Juni 2022 6. juni 2. pinsedag
Juni 2022 21. juni Siste skoledag før sommerferien

Skoleruten 2021-2022 (DOCX, 13 kB)

Skolerute 2023 / 2024

Skolerute 2023 / 2024
Måned Dato Beskrivelse
2023
August Torsdag 17. august Skolestart
September Mandag 25. september Elevfri / Planleggingsdag
Oktober 9. - 13. oktober (uke 41) Høstferie
November Fredag 10. november Elevfri / Planleggingsdag
Desember Torsdag 21. desember Siste skoledag før juleferien
2024
Januar Onsdag 3. januar Første skoledag etter juleferien
Januar Mandag 22. januar Elevfri / Planleggingsdag
Februar 26. og 29. februar (uke 9) Vinterferie
Mars 1. mars (uke 9) Vinterferie
Mars 25. - 31. mars (uke 13) Påskeferie
April 1. april (uke 13) Påskeferie
Mai Onsdag 1. mai Den internasjonale arbeiderdagen
Mai Torsdag 9. mai Kristi himmelfartsdag
Mai Fredag 10. mai Elevfri
Mai Fredag 17. mai Grunnlovsdag
Mai Mandag 20. mai 2. pinsedag
Juni Fredag 21. juni Siste skoledag før sommerferien

Skoleruten 2023/2024 (PDF, 284 kB)

Kontaktinformasjon

Virksomhetsområde skole
Telefon 52 74 32 33

Besøksadresse
Rådhusgt. 66, 5528 Haugesund (Rådhuset 2. etasje østfløy)

Postadresse
Virksomhetsområde skole, Postboks 2160, 5504 Haugesund