Skoleruter

KORT FORTALT

  • Skoleruten viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager

Skolerute 2023 / 2024

Slik ser skoleåret ut for elever som går på skole i Haugesund kommune fra august 2023 til juni 2024.
Skolerute 2023 / 2024
Måned Dato Beskrivelse
2023
August Torsdag 17. august Skolestart
September Mandag 25. september Elevfri / Planleggingsdag
Oktober 9. - 13. oktober (uke 41) Høstferie
November Fredag 10. november Elevfri / Planleggingsdag
Desember Torsdag 21. desember Siste skoledag før juleferien
2024
Januar Onsdag 3. januar Første skoledag etter juleferien
Januar Mandag 22. januar Elevfri / Planleggingsdag
Februar 26. og 29. februar (uke 9) Vinterferie
Mars 1. mars (uke 9) Vinterferie
Mars 25. - 31. mars (uke 13) Påskeferie
April 1. april (uke 13) Påskeferie
Mai Onsdag 1. mai Den internasjonale arbeiderdagen
Mai Torsdag 9. mai Kristi himmelfartsdag
Mai Fredag 10. mai Elevfri
Mai Fredag 17. mai Grunnlovsdag
Mai Mandag 20. mai 2. pinsedag
Juni Fredag 21. juni Siste skoledag før sommerferien

Skolerute 2024/2025

Slik ser skoleåret ut for elever som går på skole i Haugesund kommune fra august 2024 til juni 2025.
Skolerute 2024/2025
Måned Dato Beskrivelse av fridag
2024
August 15. august Skolestart for elevene. SFO åpen fra 1. august. Se info fra den enkelte skole angående planleggingsdager 12. 13. og 14. august.
September 23. september Elevfri. Planleggingsdag. Se skolens egen info for åpningstider SFO.
Oktober 7. - 11. oktober (uke 41) Høstferie for elevene. SFO åpen mandag – fredag 08.00-15.30
November 15. november Elevfri. Planleggingsdag. Se skolens egen info for åpningstider SFO.
Desember 20. desember Siste skoledag før jul. (SFO er åpen 23., 27. og 30. desember i juleferien, fra 08.00-15.30.)
2025
Januar 2. januar Første skoledag for elevene etter jul
Januar 20. januar Elevfri. Planleggingsdag. SFO stengt
Februar 24. - 28. februar (uke 9) Vinterferie SFO åpen mandag – fredag 08.00-15.30
April 14. - 21. april Påskeferie. SFO åpen 14. og 15. april 08.00-15.30
Mai 1. mai Den internasjonale arbeiderdagen
Mai 2. mai Elevfri. Se skolens egen info for åpningstider SFO.
Mai 17. mai Grunnlovsdag
Mai 29. mai Kristi himmelfartsdag
Mai 30. mai Elevfri. Se skolens egen info for åpningstider SFO.
Juni 9. juni 2. pinsedag
Juni 20. juni Siste skoledag før sommerferien. SFO åpen fra 23. juni – 4. juli 08.00 – 15.30.

 

Skoleruten for høsten 2024 og våren 2025 i PDF-format for utskrift (PDF, 85 kB)

Kontaktinformasjon

Virksomhetsområde skole
Skolekontoret
Telefon 52 74 32 33

Besøksadresse
Rådhusgt. 66, 5528 Haugesund (Rådhuset 2. etasje østfløy)

Postadresse
Virksomhetsområde skole, Postboks 2160, 5504 Haugesund