Kommunedelplaner

Kommunedelplan (areal)

Kommunedelplan for sentrum 2022-2030 (arealplaner.no)

Kommunedelplan Røvær (PDF, 244 kB) (Kommunedelplanen for Røvær sine bestemmelser gjelder sammen med plankartet til kommuneplanens arealdel.)