Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen

KORT FORTALT

Kommunedirektør (tidligere rådmann), eller også kalt administrasjonssjef, er i Norge i dag brukt som tittel på den høyeste administrative lederen i de fleste kommunene, bortsett fra Oslo, Bergen og Tromsø.

Ole Bernt Thorbjørnsen er kommunedirektør i Haugesund kommune. Thorbjørnsen har bakgrunn som økonomidirektør i Haugesunds Avis, økonomisjef i Coop Haugaland, og ulike økonomifunksjoner i Umoe-systemet og ABB Offshore Systems (nåværende Aibel). Thorbjørnsen er utdannet diplomøkonom fra BI.  

Ole Bernt Thorbjørnsen - Klikk for stort bildeKommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen Haakon Nordvik

Kommunedirektørens ledergruppe

Enheter

Styrende dokumenter

Delegeringsreglement
Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering. Delegering fra bystyret til kommunedirektøren og politiske utvalg. Reglementet inneholder videre sub-delegering. Men dette menes overføring av myndighet fra kommunedirektøren til den øvrige administrasjonen til å fatte vedtak eller ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Delegering i budsjettsaker fremkommer i økonomireglementet.