Direktør for helse, omsorg og sosiale tjenester

KORT FORTALT

Direktør Knut Arne Askeland har ansvaret for tjenesteområdet Helse, omsorg og sosiale tjenester. 

Direktøren er en del av kommunedirektørens lederteam som sammen har et hovedansvar i forhold til politiske og administrative beslutninger, videreutvikle en god bedriftskultur og følge opp resultatkravene i organisasjonen. Det legges stor vekt på teamledelse og god utvikling av kommunenes tjenester, arbeidsgiverpolitikk og samfunnsrolle.

Direktøren har det overordnede fag og økonomiansvar for hele tjenesteområde, og har ansvar for at tjenesteområdet drives i samsvar med de overordnede mål som settes, samt

  • strategisk ledelse i kommunedirektørens ledergruppe
  • overordnet ledelse av tjenesteområdet
  • budsjett og økonomistyring

Virksomheter innen Helse, omsorg og sosiale tjenester

Kontaktinformasjon

Knut Arne Askeland
Kommunaldirektør
E-post
Telefon 95 26 11 57
Mobil 95 26 11 57