Direktør for administrasjon og service

KORT FORTALT

Direktør Jo Inge Hagland har ansvar for tjenesteområdet som heter Administrasjon og service. Under dette området finner du digitalisering og arkiv, personal, organisasjon og service, IKT og økonomi.

Direktøren er en del av kommunedirektørens lederteam som sammen har et hovedansvar i forhold til politiske og administrative beslutninger, videreutvikle en god bedriftskultur og følge opp resultatkravene i organisasjonen. Det legges stor vekt på teamledelse og god utvikling av kommunenes tjenester, arbeidsgiverpolitikk og samfunnsrolle.

Direktøren har det overordnede fag og økonomiansvar for hele tjenesteområde, og har ansvar for at tjenesteområdet drives i samsvar med de overordnede mål som settes.

  • Strategisk ledelse i kommunedirektørens ledergruppe.
  • Overordnet ledelse av tjenesteområdet.
  • Budsjett og økonomistyring.
  • Overordnet faglig ledelse.
  • Støtte og rådgivning i forhold til de andre tjenesteområdene.

Virksomheter i Administrasjon og service

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Jo Inge Hagland
Jo Inge Hagland
kommunalsjef
E-post
Telefon 98 21 35 73
Mobil 98 21 35 73