Direktør for oppvekst

KORT FORTALT

Direktør Gyda Auestad har ansvaret for tjenesteområdet Oppvekst. Herunder ligger enhetene skole, barnehage, barnevern, PPT i tillegg til Helse barn og unge. 

Direktøren er en del av kommunedirektørens lederteam som sammen har et hovedansvar i forhold til politiske og administrative beslutninger, videreutvikle en god bedriftskultur og følge opp resultatkravene i organisasjonen. Det legges stor vekt på teamledelse og god utvikling av kommunenes tjenester, arbeidsgiverpolitikk og samfunnsrolle.

Direktøren har det overordnede fag og økonomiansvar for hele tjenesteområde, og har ansvar for at tjenesteområdet drives i samsvar med de overordnede mål som settes.

Kommunaldirektøren har ansvar for

  • strategisk ledelse i kommunedirektørens ledergruppe
  • overordnet ledelse av tjenesteområdet
  • budsjett og økonomistyring

Enheter i oppvekst

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Gyda Auestad
Gyda Auestad
Kommunaldirektør
E-post
Telefon 93 20 10 24
Mobil 93 20 10 24