Direktør for kultur, idrett og frivillighet

KORT FORTALT

Direktør Simon Næsse har ansvar for tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet. Dette tjenesteområdet administrerer virksomhetene biblioteket, kulturskolen, idrett, kultur- og bydelshusene og fellestjenester (frivillighet, folkehelse med mer).

Tjenesteområdet koordinerer også eierskapsforvaltningen som faller tematisk innenfor området. Direktøren er en del av kommunedirektørens lederteam som sammen har et hovedansvar i forhold til politiske og administrative beslutninger, videreutvikle en god bedriftskultur og følge opp resultatkravene i organisasjonen. Det legges stor vekt på teamledelse og god utvikling av kommunenes tjenester, arbeidsgiverpolitikk og samfunnsrolle.

Direktøren har det overordnede fag og økonomiansvar for hele tjenesteområde, og har ansvar for at tjenesteområdet drives i samsvar med de overordnede mål som settes.

Direktøren har ansvar for

  • strategisk ledelse i rådmannens ledergruppe
  • overordnet ledelse av tjenesteområdet
  • budsjett og økonomistyring

Enheter i Kultur, idrett og frivillighet

Kontaktinformasjon

Simon Næsse
Kommunaldirektør
E-post
Telefon 91 39 36 83
Mobil 91 39 36 83