Næringssjef

KORT FORTALT

  • Næringssjefen har kontor på Haugesund rådhus.
  • Næringssjefen er vår kontaktperson for næringslivet i kommunen, og arbeider med næringsplanlegging og utredning.