Folkehelse

KORT FORTALT

  • Folkehelseloven gir kommunen ansvar for å fremme befolkningens helse og livskvalitet, forebygge sykdom og skade, og redusere ulikhet i helse.
  • Kommunen skal ta hensyn til helse og fremme helse i alt vi gjør. 
  • Kommunen skal legge til rette for innbyggernes medvirkning, samarbeid med frivilligheten, og at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. 
     

Påvirkning på helsen

Folkehelse handler om arbeidet for at alle skal kunne leve så friske og gode liv som mulig. Det er mange faktorer som påvirker helsa og livskvaliteten vår. Arv, miljø, sosiale faktorer, økonomi og kunnskap er noen av disse faktorene. En del av disse faktorene som danner et grunnlag for helsen vår, er det vi som kommune som er ansvarlig for. 

God oppvekst

Gode tjenestetilbud, barnehage og skoler er viktige arenaer for barn og unges utvikling. Hvordan vi utvikler byen, bygger og skaper et godt sted å bo, har også en stor innvirkning på folks helse. Haugesund kommune arbeider også mye med at byen skal ha sosiale møteplasser, fritidstilbud, opplevelser, og muligheter for fysisk aktivitet. 

Forebygging

Gjennom alt fra helsetjenester til byplanlegging er målsetningen om å fremme god helse og forebygge sykdom og skade med oss i alt vi gjør.   

Mennesker som spiller sandvolleyball i idrettsparken - Klikk for stort bilde Kjetil Lande

 

Les mer om kommunens folkehelsearbeid:

Artikkelliste