Folkehelse

KORT FORTALT

  • Folkehelsearbeidet i Haugesund er helsefremmende planlegging og utvikling.
  • Det kan gis tilskudd til frivillige lag, organisasjoner, grupper og velforeninger som bidrar til bedring av folkehelsen. (dette er under revisjon våren 2022)

Folkehelse handler om arbeidet for at alle skal kunne leve så friske og gode liv som mulig. Det er mange faktorer som påvirker helsa og livskvaliteten vår. Arv, miljø, sosiale faktorer, økonomi og kunnskap er noe. En del uhelse kan en selv forebygge gjennom gode valg, men da må ha mulighet og kunnskap om dette.

Grepene må en ofte ta selv, men å legge til rette og fjerne hindringer er det offentlige sitt ansvar. Dette gjør Haugesund kommune med å ha folkehelseperspektivet med i alle saker, planer og utviklinger vi gjør. Vi ønsker også å spille på lag med, støtte og styrke gode tiltak i regi av frivilligheten.

På helsenorge.no kan du også få råd og tips som er viktige for din helse og trivsel gjennom livet. Kommunen skal utarbeide en oversikt over befolkningens helse minst hvert fjerde år, og følge med på utviklingen. Målet er å få en oversikt over helse og påvirkningsfaktorer og utvikle tjenester som gir flere leveår med god helse i befolkningen, samt å redusere sosiale helseforskjeller.

Folkehelse status 2021 (PDF, 2 MB)

Folkehelseprofil 2019 (PDF, 987 kB)

Her kan du søke om støtte til folkehelsetiltak (lenke kommer)

Kontaktinformasjon

Marthe Svantesvold
Rådgiver
E-post
Mobil 908 30 812