TIBIR

KORT FORTALT

 • TIBIR står for "tidlig innsats for barn i risiko".
 • TIBIR er et lavterskel tilbud for foreldre til barn mellom 3-12 år som trenger hjelp til å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, skolen og i barnehagen.

Hvem er vi?

TIBIR står for "tidlig innsats for barn i risiko" og leverer et lavterskel tilbud for foreldre til barn mellom 3-12 år som trenger hjelp til å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, skolen og i barnehagen.

Formålet med TIBIR er

 • å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt.
 • bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd.
 • å gi ansatte som arbeider med barn en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår og kan forhindres.

TIBIR er sammensatt av representanter fra

 • helsestasjon
 • barnevern
 • psykologisk pedagogisk tjeneste (PPT)
 • pedagogisk støtteenhet
 • skoler

Hva kan vi hjelpe med

TIBIR kan tilby

 • TIBIR-kartlegging
 • TIBIR-foreldrerådgivning
 • PMTO-terapi
 • konsultasjon skole/barnehage
 • sosial ferdighetstrening
 • PMTO-foreldregruppe  

Kontakt oss

Du som forelder kan ta kontakt på telefon eller sende inn skjema uten henvisning. Du kan også få hjelp til å fylle ut skjemaet sammen med barnehage, helsestasjon, lege eller lignende.

Skjemaet sendes til

TIBIR, Haraldsgata 94,
5504 Haugesund.

Her kan du laste ned TIBIR henvisningsskjema

Her kan du laste ned samtykkeskjema for psykisk helse barn og unge

Pågående prosjekt

Virksomme tiltak for barn- kunnskapsutvikling i kommunen, samarbeidet er med Nasjonalt senter for barn og unge pågår fram til 2025.

Kontaktinformasjon

TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko)
Mobil 46 92 08 06

Du som forelder kan ta kontakt på telefon eller sende inn skjema uten henvisning. Du kan også få hjelp til å fylle ut skjemaet sammen med barnehage, helsestasjon, lege eller lignende.