Avdeling psykisk helse barn og unge

KORT FORTALT

Vi tilbyr støtte til foreldre som møter utfordringer i foreldrerollen. Vi tilbyr også oppfølging og samtaler for barn og unge som trenger noen å snakke med. Du treffer oss i 4. etasje på Helsehuset, Sørhauggata 111. 

Om

Vi er et team sammensatt av psykologer, familieveiledere, barnekoordinator, ungdomslos, TIBIR koordinator og ungdomsteamet.  

Vårt mål er å gi nødvendig og rett kompetanse mer tilgjengelig for barn, unge og familier. Vi er også til støtte for ansatte som arbeider med barn og unge.  

Foreldrene er barn og unges viktigste støttespiller og hjelper. Vi kan gi deg verktøy i foreldrerollen til å forstå bedre hvilket behov barnet har, hvilken signaler de gir og hva vi som foreldre kan gjøre for å møte disse behovene på en bedre måte. Vi kan være en god støtte om du som ungdom trenger noen å prate med, enten det er på skolen, kontoret, i bilen eller via en fritidsaktivitet. Vi kan gi et behandlingstilbud dersom du kjenner på vonde og vanskelige tanker og følelser.  

Ungdomslosen vår kan være en god støtte og samtalepartner om det å gå på skolen er utfordrende. Kanskje kan dere sammen finne ut hva som gjør det vanskelig, og hva som kan være lurt å prøve? Lostiltaket er for de fra 11 – 25 år, og varighet tilpasses etter behov.   

Noen barn og ungdom har en funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger hjelp og oppfølging fra mange ulike tjenester. I slike tilfeller kan barnet, ungdommen og familien ha rett til og nytte av bistand fra en barnekoordinator. En barnekoordinator kan bidra til at familien får oversikt over aktuelle tjenester, og sikre at tjenesteapparatet familien er i kontakt med samarbeider for å gi helhetlige tiltak. Dersom du har behov for barnekoordinator, må du fylle ut skjemaet “Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester"

Hvis du vil vite mer om hvem barnekoordinator er for og hva en barnekoordinator kan bidra med, finner du mer om det her!

Du kan sende henvendelse til oss på

  • individuell veiledning  
  • samtaletilbud  
  • grupper til ungdom  
  • foreldregrupper   
  • PMTO – terapi  
  • Behandling for lette til moderate psykiske helseplager.

Våre tilbud

Hvem kan ta kontakt med psykisk helse barn og unge? 

Vår målgruppe er barn og ungdom fra 0 – 18 år, og deres foresatte. Tjenesten er gratis.  

Dersom du er under 16 år må dine foreldre være orientert og samtykke til at du kontakter oss. Alle i avdelingen har taushetsplikt.  

Hvordan får du kontakt med oss? 

Vi er organisert under virksomheten helsestasjon og skolehelsetjenesten, og samarbeider tett med helsesykepleierne.  

Dersom du som forelder er bekymret for ditt barn anbefaler vi at du tar kontakt med helsesykepleier på helsestasjonen, eller på den aktuelle skolen. De har tett dialog med oss, og kan kople oss på ved behov.  

Helsesykepleierne har god kompetanse på psykisk helse, og vet hva som kan være lurt å gjøre dersom noe er vanskelig.  

Barn og unge kan selv ta direkte kontakt med helsesykepleier på sin skole. Helsesykepleieren er på skolen de fleste ukedagene, og har åpen dør for alle.

Her kan du fylle ut elektronisk kontaktskjema

Viktig å vite når du søker tjenester hos psykisk helse barn og unge

Innsendt kontaktskjema blir lagret i helsejournalen til barnet eller ungdommen og følger personvernloven. Avdeling psykisk helse barn og unge har felles journalsystem med Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Ved henvendelse samtykker du til vår journalpraksis.

Hvem er vi?

Vårt tverrfaglige team er sammensatt av psykologer, familieveiledere, barnekoordinator, ungdomslos, TIBIR koordinator og ungdomsteamet.

Kontaktinformasjon

Siv Marie Øyjord
leder
E-post
Mobil 99 08 50 61
Ungdomsteamet
E-post
Telefon 40 42 76 97

Om du ønsker kontakt med ungdomsteamet kan du ringe dem direkte

Legevakten - øyeblikkelig hjelp
Telefon 116 117

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp