Avdeling psykisk helse barn og unge

KORT FORTALT

Vi arbeider helsefremmende, forebyggende og har oppfølging og behandling av lettere psykiske helseplager. 

Hvem er vi?

Avdeling psykisk helse barn og unge er en tverrfaglig tjeneste som skal gi nødvendig og rett kompetanse mer tilgjengelig for barn, unge og familier, og også for ansette som arbeider med barn, unge og familier.  

Avdelinga består av psykologer, familieveiledere, TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) koordinator, ungdomsteam, ungdomslos og barnekoordinator.   

Om

Vår målgruppe er barn og ungdom fra 0 – 18 år, og deres foresatte. Tjenestene er gratis. Dersom du er under 16 år må dine foreldre være orientert og samtykke til at du kontakter avdeling psykisk helse barn og unge. Alle i avdelingen har taushetsplikt.

Avdelingen vår kan gi ulike hjelpetilbud etter ditt behov og samarbeider med instanser både i og utenfor kommunen.

Vi kan tilby

  • behandling av lette til moderate psykiske helseplager
  • gruppesamtaler for barn, ungdom og foreldre
  • råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
  • oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon som står i fare for å havne utenfor skole
  • PMTO-terapi

Hvordan få kontakt med oss? 

Dersom du som forelder er bekymret for ditt barn anbefaler vi at du på et tidlig tidspunkt tar kontakt med helsesykepleier i helsestasjon eller på ditt barns/din ungdoms skole. 

Helsesykepleierne har god kompetanse på psykisk helse og hva som kan være lurt å gjøre dersom noe er vanskelig. Helsesykepleier kan også vurdere om det er riktig å kontakte psykisk helseteam for barn og unge, eller om annen hjelp kan være nødvendig. De vil da hjelpe dere med å komme i kontakt med oss eller andre fra hjelpeapparatet.  

Barn og unge kan selv ta direkte kontakt med helsesykepleier på sin skole. Helsesykepleier er på skolen de fleste ukedagene, og har åpen dør for alle henvendelser. 

Her kan du fylle ut elektronisk henvisningsskjema

Viktig å vite når du søker tjenester hos psykisk helse barn og unge

Innsendt henvendelsesskjema blir lagret i helsejournalen til barnet eller ungdommen og følger personvernloven. Avdeling psykisk helse barn og unge har felles journalsystem med Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Ved henvendelse samtykker du til vår journalpraksis.

Kontaktinformasjon

Psykisk helse barn og unge
E-post
Telefon 52 74 41 02
Siv Marie Øyjord
Leder
E-post
Mobil 99 08 50 61
Ungdomsteamet
E-post
Telefon 40 42 76 97

Om du ønsker kontakt med ungdomsteamet kan du ringe dem direkte

Legevakten - øyeblikkelig hjelp
Telefon 116 117

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp