Skolehelsetjeneste

KORT FORTALT
Skolehelsetjenesten tilbyr

 • helseundersøkelser
 • vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet
 • oppfølging og samtaler
 • undervisning og veiledning i grupper og klasser
 • helsefremmende og forebyggende tiltak

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Tjenesten er gratis og lett tilgjengelig. Helsesykepleier har et "drop-in" tilbud på de fleste skolene i kommunen.

Skolehelsetjenesten jobber for å

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge sykdommer og skader

Skolehelsetjenesten tilbyr veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og gir henvisning videre ved behov. Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og øvrig hjelpeapparat for å identifisere og løse helsemessige utfordringer og andre forhold som er utfordrende for eleven/familien. Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Informasjon om vaksiner og barnevaksinasjonsprogrammet finner du på helsenorge.no.

Barneskole

I barneskolen gir vi veiledning, råd og helseopplysning om

 • over og undervekt i samarbeid med Frisklivssentralen og fysioterapitjenesten
 • psykologisk førstehjelp
 • livsstil (blant annet søvn, fysisk aktivitet og kosthold)
 • sengevæting og dagvæting
 • angstmestring f.eks skolevegring, sosialangst. Arbeider konkret med unngåelsesatferd (PEACE)
 • samtalegrupper for barn med to hjem (PIS)
 • syn og hørsel
 • annen gruppevirksomhet ved behov
 • livssituasjon som vanskelig hjemmeforhold, bekymring for noen i familien, sykdom eller død i familien
 • kroppslige plager
 • utsatt for eller vitne til vold/overgrep
 • foreldreveiledningsprogram (PMTO) som kan være aktuelt når foreldre opplever utfordringer i samarbeidet med barna sine
 • henvisning til andre hjelpeinstanser som fastlege, fysioterapeut, øyelege, PPT og barnevern

Program for skoleåret

 • "Åpen dør" for elever
 • 1. klasse skolestart-undersøkelse, vekt/lengde
 • 2. klasse vaksine DTP-IPV (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
 • 3. klasse vekt/lengde
 • 5. klasse pubertetsundervisning
 • 6. klasse MMR vaksine (meslinger, røde hunder og kusma)
 • 7. klasse HPV vaksine til jentene og guttene
 • Deltagelse på psykososialt team ved skolen
 • Deltagelse på aktuelle samarbeidsmøter
 • Besøk i alle klasser, info om skolehelsetjenestens tilbud samt tema vold og seksuelle overgrep

Informasjon om vaksiner og barnevaksinasjonsprogrammet finner du på helsenorge.no.

Ungdomsskole

I ungdomsskolen gir vi deg veiledning, råd og helseopplysning om

 • livsstil blant annet søvn, fysisk aktivitet, kosthold, snus og tobakk, og rusmidler
 • kroppslige plager
 • psykiske vansker, som depresjon, angst, sorg eller sinne
 • samliv og seksualitet
 • prevensjonsveiledning og resept på hormonell prevensjon
 • seksuelt overførbare infeksjoner (kjønnssykdommer) og test ved behov
 • vektproblemer, vanskelig forhold til mat og spising
 • livssituasjon som kan være vanskelig hjemmeforhold, kjæresteforhold, bekymring for noen i familien
 • rusmiddelbruk hos deg selv eller noen du kjenner
 • utsatt for eller vitne til vold eller overgrep

Program for skoleåret

 • "Åpen dør" for elever
 • 8. klasse helsesamtale (PDF, 409 kB)
 • Informasjon på foreldremøte i 8.klasse
 • Boostrix Polio vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio) i 10.klasse
 • Undervisning i samliv og seksualitet i 10.klasse
 • Samarbeid med elevrådet
 • Deltagelse på psykososialt team ved skolen
 • Deltagelse på aktuelle samarbeidsmøter
 • Deltagelse på leir på Stemnestaden i vårsemesteret hvor elever på 7.trinn møter sin nye klasse for ungdomsskolen
 • Deltagelse på leir på Vigdarheim i høstsemesteret for elever på 9. trinn, tema psykisk helse

Informasjon om vaksiner og barnevaksinasjonsprogrammet finner du på helsenorge.no.

Videregående skole

På videregående skole gir vi deg veiledning, råd og helseopplysning om

 • livsstil, blant annet søvn, fysisk aktivitet, kosthold, snus og tobakk, og rusmidler
 • kroppslige plager
 • psykiske vansker, som depresjon, angst, sorg eller sinne
 • samliv og seksualitet
 • prevensjonsveiledning og resept på hormonell prevensjon
 • seksuelt overførbare infeksjoner, kjønnssykdommer
 • test for sykdommer ved behov
 • vektproblemer, vanskelig forhold til mat og spising
 • livssituasjon som kan være vanskelig hjemmeforhold, kjæresteforhold, bekymring for noen i familien
 • rusmiddelbruk hos deg selv eller noen du kjenner
 • utsatt for eller vitne til vold eller overgrep

Program for skoleåret

 • "Åpen dør" for elever
 • Foreldremøte VG1
 • Meningokokkvaksine (hjernehinnebetennelse) til russ, utføres på helsestasjon for ungdom
 • Informasjon til russ på skolen i forkant av vaksinering
 • Informasjon til russ i forkant av russefeiring på våren
 • Undervisning i psykisk helse eller andre tema etter behov
 • Undervisning om seksualitet og nettvett i samarbeid med politiet
 • Samarbeid med elevråd og russestyret
 • Deltagelse i skolens psykososiale team, etter skolens ønske

Informasjon om vaksiner og barnevaksinasjonsprogrammet finner du på helsenorge.no.

Kontaktinformasjon

Trenger du å komme i kontakt med helsesykepleier på skolen?
Logg deg inn på helsenorge.no. Her kan du be om time, endre/avbestille time, få oversikt over timeavtaler og vaksiner.

I lenkene under finner du kontaktpersoner, adresser og åpningstider på de ulike skolene: