Ledsagerbevis

KORT FORTALT

  • Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om å få ledsagerbevis.
  • Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en en rekke arrangementer og visse transportmidler.   

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Ledsagerbevis kan tilbys deg som har

  • bevegelseshemning.
  • hørselshemning.
  • synshemming.
  • utviklingshemming.
  • allergier.
  • funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og lignende.
  • funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år.

Hvor kan man bruke ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset kan brukes til transporttilbud og på arrangementer over hele landet. Merk at det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis.

Hva koster det?

Ledsagerbeviset er gratis. Du betaler vanlig pris på arrangementet, mens ledsageren din får komme med/inn gratis eller til halv pris.

Hvordan søke om ledsagerbevis

Fyll ut søknaden nedenfor og send inn til Servicesenteret i Haugesund kommune. Husk å legge ved oppdatert bilde. Søknaden må signeres av lege eller annen faginstans.

Søknadsskjema ledsagerbevis i papir

Digitalt søknadsskjema ledsagerbevis

Les mer om veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis her på bufdir.no

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund