Grave- og arbeidsvarslingstillatelse

KORT FORTALT

  • Ta kontakt med Teknisk enhet for å finne ut om det er ledninger på eiendommen. Vi gir nøyaktig opplysninger om hvor ledningen går. 
  • Det kan også være kabler i grunnen som strøm, tv, telefon, fiber osv.. Du må sjekke med det enkelte selskap som har kabler i området. 
  • Skal du grave nær høyspentledninger (innenfor 30 m) må du melde arbeidet til Haugaland Kraft. 

Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Dette gjør du

Haugesund kommune bruker egen søknadsportal for gravetillatelser og arbeidsvarslingsplaner. RoSyWeb gir deg som søker mulighet til å se tidligere- og nåværende søknader på ett sted. Graver du i kommunale arealer, må du søke om gravetillatelse. Det kreves gravetillatelse for hver gate eller sted. Graves det punktvis (enkelt gravinger) kreves det tillatelse for hvert punkt.

Arbeidsvarslingsplan skal alltid søkes når arbeidet er nærmere enn 3 meter på/under/ved/i veg. Ansvarshavende søker skal ha arbeidsvarslingskurs type 2. Arbeidsvarslingsplan gjelder og ved kjøring av masser fra privat veg videre til kommunal veg. Se Statens vegvesen sin Håndbok N301 - Arbeid på veg (Statens Vegvesen).

Rutiner og regler er beskrevet i Retningslinjer for graving arbeider i kommunale arealer (PDF, 4 MB). Saksbehandlingstid er inntil 5 virkedager fra fullstendig søknad er mottatt. Gravetillatelse i Haugesund sentrum kan ha lenger saksbehandlingstid. Utvidet saksbehandlingstid vil bli varslet. For riks- og fylkesveg sendes søknad til Statens vegvesen.

Prisliste for grave- og arbeidsvarslingstillatelser

Prisliste for grave- og arbeidsvarslingstillatelser
Prisliste År 2023
Gebyr saksbehandling gravetillatelser kr 2 870
Gebyr saksbehandling arbeidsvarslingstillatelser kr 1 875
Forlengelse aktiv grave- og arbeidsvarslingstillatelse kr 0
Forlengelse utgått grave- og arbeidsvarslingstillatelse* kr 2 870
Forlengelse utgått gravetillatelse arbeidsvarslingstillatelse* kr 1 875
* Ref. «20200123 Reviderte retningslinjer for graving og arbeider i kommunale areal» G.2 Sanksjoner.
Plassering av containere/stillas/lift/dispensasjon m.m.
Gebyr saksbehandling kr 938
En beskrivende skisse som forklarer prosessen når en skal grav på kommunal grunn. - Klikk for stort bildeSkisse over graving på kommunal grunn Illustrasjon