Grave- og arbeidsvarslingstillatelse

KORT FORTALT

  • Skal du grave på kommunalt areal må du søke om gravetillatelse.
  • Skal du arbeide i kommunalt vegareal må du søke om arbeidsvarslingstillatelse.
  • Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende retningslinjer for graving og arbeid i kommunale areal. (ta kontakt for å få dokumentet tilsendt)
  • Ta kontakt med Teknisk enhet for å finne ut om det er ledninger på eiendommen. Vi gir nøyaktig opplysninger om hvor ledningen går. 
  • Det kan også være kabler i grunnen som strøm, tv, telefon, fiber osv.. Du må sjekke med det enkelte selskap som har kabler i området. 
  • Skal du grave nær høyspentledninger (innenfor 30 m) må du melde arbeidet til Haugaland Kraft. 

Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Dette gjør du

Haugesund kommune bruker egen søknadsportal for gravetillatelser og arbeidsvarslingsplaner. RoSyWeb gir deg som søker mulighet til å se tidligere- og nåværende søknader på ett sted. Graver du i kommunale arealer, må du søke om gravetillatelse. Det kreves gravetillatelse for hver gate eller sted. Graves det punktvis (enkelt gravinger) kreves det tillatelse for hvert punkt.

Arbeidsvarslingsplan skal alltid søkes når arbeidet er nærmere enn 3 meter på/under/ved/i veg. Ansvarshavende søker skal ha arbeidsvarslingskurs type 2. Arbeidsvarslingsplan gjelder og ved kjøring av masser fra privat veg videre til kommunal veg. Se Statens vegvesen sin Håndbok N301 - Arbeid på veg (Statens Vegvesen).

Rutiner og regler er beskrevet i Retningslinjer for graving arbeider i kommunale arealer.  (Ta kontakt med vegavdelingen ved enhet for å få tilsendt dokumentet.) Saksbehandlingstid er inntil 5 virkedager fra fullstendig søknad er mottatt. Gravetillatelse i Haugesund sentrum kan ha lenger saksbehandlingstid. Utvidet saksbehandlingstid vil bli varslet. For riks- og fylkesveg sendes søknad til Statens vegvesen.

Gebyr for diverse tekniske tjenester

Gebyr for diverse tekniske tjenester
Gebyr Sats 2024
Asfaltlapping, asfaltering per m2 417
Asfaltlapping, Rigg 2216
Avstengning av vannledningsnett, inkl. utspyling 3325
Gebyr saksbehandling arbeidsvarslingsplaner 1956
Gebyr saksbehandling gravetillatelser 2993
Gebyr saksbehandling plassering av containere/stillas m.m. 978
Klorering av vannledningsnett 2034
Korrelering, inntil 1 time 2829
Ny eller ekstra nøkkel til kommunal bolig, per stk. 490
Peiling av rør, inntil 1 time 2086
Privèt, pr. tømming 243,99
Spyling av private kloakkledninger - dagtid, inntil 1 time 2790
Spyling av private kloakkledninger - overtid, inntil 2 timer 6519
Utleie av sperrebukker og trafikkskilt (pris for 2 dager) 143
Utleie av sperrebukker og trafikkskilt (pris fra dag 3) 58,67
En beskrivende skisse som forklarer prosessen når en skal grav på kommunal grunn. - Klikk for stort bildeSkisse over graving på kommunal grunn Illustrasjon

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet