Grunnskole for voksne

Voksne over 16 år

Spesial- undervisning

Voksne over 16 år

Prøver

Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve

Grunnskole for barn

Mottaksskole for barn 6 til 16 år

Tospråklig undervisning

Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring for barn 6 til 16 år

Skjema

Søknadsskjema

Om oss

Informasjon om Breidablik læringssenter
Breidablik læringssenter på facebook