Tospråklig undervisning

KORT FORTALT

  • Morsmålsopplæring er opplæring på elevens eget morsmål.
  • Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål.

Morsmålsopplæring (MMO)

Morsmålsopplæring er et tilbud til elever i 1. - 4. klasse og gir eleven lese- og skriveundervisning på elevens morsmål. Undervisningen følger målene i "læreplan i morsmål for språklige minoriteter".

Tospråklig fagopplæring (TFO)

Tospråklig fagopplæring er et tilbud til elevere fra 5. - 10. klasse. Elver som ikke har et stort nok norsk ordforråd til å følge med i undervisningen kan få tilbud om tospråklig fagopplæring. En tospråklig lærer gir undervisning i forskjellige fag på morsmålet og på norsk om nødvendig.

Tospråklig fagopplæring bidrar til elevens faglige utvikling ved at lærere gir veiledning og støtte på elevens morsmål i de fagene eleven trenger hjelp i. Den tospråklige lærerens oppgave er å lære elevene nye ord og begreper på norsk i ulike fag, og hjelpe eleven til å forstå og tilegne seg kunnskap fra nytt fagstoff.

Kontaktinformasjon

Breidablik læringssenter
E-post
Telefon 52 74 48 60

Besøksadresse voksenopplæring
Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år)
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Postadresse
Breidablik læringssenter, Postboks 500, 5501 Haugesund

Rektor
Telefon 52 74 48 61

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 63
Inntakskontor, telefon 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 62