Grunnskole for voksne

KORT FORTALT

 • Breidablik læringssenter tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne over 16 år.
 • Tilbudet er ment for deg som av ulike grunner ikke har fullført hele eller deler av grunnskolen.
 • Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.

Informasjon om grunnskoleopplæring

Breidablik læringssenter tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne over 16 år. Tilbudet er ment for deg som av ulike grunner ikke har fullført hele eller deler av grunnskolen.

Grunnskoletilbudet går over ett til fire år og gir opplæring i følgende fag

 • norsk
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnsfag
 • engelsk

Undervisningen følger forsøkslæreplaner for forberedende voksenopplæring (FVO). Utdanningen avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen.

Du kan også søke opplæring i en eller flere grunnleggende ferdigheter

 • Uttrykke deg skriftlig og muntlig.
 • Regning.
 • Bruk av digitale verktøy.

Etter bestått eksamen får du vitnemål fra grunnskole og kan søke videregående opplæring.

Opplæringen er organisert på fire nivåer, modul 1 - 4. Dersom du trenger forberedende opplæring i ett eller flere fag, starter du på modul 1 og følger et tre- eller fireårig skoleløp alt etter hvilket nivå du ligger på. Undervisningen foregår på dagtid, 30 - 33 timer per uke. Du blir kartlagt og testet i fagene matte, norsk og enegelsk etter behov. Vi tilbyr opplæring som er tilpasset den enkelte.

Søknadsskjema grunnskoletilbud

Søknadsskjema grunnskoletilbud for voksne (PDF, 597 kB)
 

Turberkoloseundersøkelse

Privatist

Du kan melde deg opp til eksamen i ett eller flere fag som privatist, det vil si at du ikke trenger å være elev ved Breidablik læringssenter. Du går opp til eksamen i de fag du ønsker å dokumentere kompetanse i.

Barn og ungdom i opplæringspliktig alder kan ikke ta grunnskoleopplæringen som privatist.

For å ha rett til grunnskoleopplæring, eller kunne ta privatisteksamen i grunnskolefag må du møte følgende villkår

 • Du må være over opplæringspliktig alder.
 • Du må ha lovlig opphold i landet.
 • Du må ikke ha rett til videregående opplæring.
 • Du trenger grunnskoleopplæring.

For å melde deg til privatisteksamen ved Breidablik læringssenter, må du være bosatt i Haugesund kommune. Grunnskoleeksamen arrangeres hvert år i mai og juni.

Ved oppmelding må du betale en prøveavgift per eksamensprøve som må være betalt før eksamensdato.

I 2021 er prisen per eksamensprøve

 • 1186 kroner dersom du ikke har bestått faget tidligere.
 • 2373 kroner dersom du har bestått samme eller tilsvarende fag tidligere.
 
Lovverk

Les mer i opplæringslovens § 4A-1 om rett til grunnskoleopplæring for voksne, eller til å ta grunnskolefag som privatist. 

Kontaktinformasjon

Breidablik læringssenter
E-post
Telefon 52 74 48 60

Besøksadresse voksenopplæring
Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år)
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Postadresse
Breidablik læringssenter, Postboks 500, 5501 Haugesund

Rektor
Telefon 52 74 48 61

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 63
Inntakskontor, telefon 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 62