Om skolen

KORT FORTALT

 • Breidablik læringssenter gir undervisning og opplæring til barn, unge og voksne.
 • I løpet av et skoleår får mer enn 1000 elever og deltakere et tilpasset og variert tilbud ved våre fire avdelinger.

Våre avdelinger er:

 • Mottaksskolen: Gir språkopplæring i norsk til nyankomne minoritetsspråklige barn i alderen 6 til 16 år.
 • Tospråklige lærere: Gir tospråklig fagopplæring og morsmålundervisning til minoritetsspråklige barn som er grunnskoleelever i Haugesund.
 • Voksne innvandrere: Gir voksne innvandrere opplæring i norsk og samfunnskunnskap (eldre enn 16 år).
 • Spespedagogisk- og grunnskoletilbud for voksne: Gir tilbud til voksne med generelle og/eller spesielle lærebehov og grunnskoletilbud for voksne.

Ved Breidablik læringssenter har vi som mål å:

 • Sikre og utvikle høy kvalitet på alle våre tilbud.
 • Gi den enkelte bruker et tilpasset tilbud.
 • Være inkluderende.
 • Vise omsorg og respekt for den enkelte bruker.
 • Skape tillit mellom ansatte og den enkelte bruker.
 • Skape trivsel mellom ansatte og brukere.

For å nå våre målsetninger ønsker vi å ha et godt, forpliktende og utviklende samarbeid med alle våre brukere og samarbeidspartnere.

Organisasjonskart

Klikk for stort bilde 

Kontaktinformasjon

Breidablik læringssenter
E-post
Telefon 52 74 48 60

Besøksadresse voksenopplæring
Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år)
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Postadresse
Breidablik læringssenter, Postboks 500, 5501 Haugesund

Rektor
Telefon 52 74 48 61

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 63
Inntakskontor, telefon 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 62