Foresattportal

KORT FORTALT

 • Grunnskolene bruker "Visma foresattportal" som skoleadministrativt system.
 • Ansatte og foresatte kommuniserer gjennom appene Min Skole – foresatt og Min Skole - ansatt 

Foresatte logger inn i Visma flyt skole med ID-porten. 

Logg inn i Visma foresattportal

For foreldre er de mest brukte funksjonene lagt til appen, Min Skole – foresatt, men noe må utføres i Visma foresattportalen. Det er direkte lenke mellom appen og foresattportalen.

Dette kan du gjøre i "Min Skole foresatt"

 • Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog).
 • Registrere kortere fravær, for eksempel ved sykdom. 
 • Besvare digitale skjema skolen sender ut. 
 • Se barnets karakterer fra inneværende og tidligere skoleår (på nåværende skole, ikke tidligere skoler).
 • Besvare samtykker.
 • Se skriftlige vurderinger registrert på barnet.
 • Sende gruppemeldinger.
 • Kobling til foresattportal for formelle søknader og andre relevante prosesser.

Dette gjør du i appen "Visma - foresattportal"

 • søke permisjon 
 • søke SFO-plass, si opp og endre plassen 
 • finne oversikt over skjemaer fra skolen som er svart på 
 • finne oversikt over vurderinger 
 • se karakterer 
 • se søknadshistorikk 

Her kan du lese Haugesundstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen (PDF, 128 kB)

Last ned Visma - Min Skole foresatt for Android

Last ned Visma - Min Skole  foresatt for Apple

Har du utfordringer med appen, installer den på nytt. Dersom problemet ikke løser seg, ta kontakt med skolen.