Grunnskole for barn

KORT FORTALT

  • Mottaksskolen et undervisningstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole alder (6-16 år) som ikke kan norsk. 
  • Skolen forbereder elevene slik at de kan begynne på sin hjemmeskole. De fleste elevene går på mottaksskolen i cirka ett år. 

Mottaksskolen er en egen avdeling som ligger under Breidablik læringssenter. Mottaksskolen har holdt til på Breidablik siden høsten 2003 og er et undervisningstilbud som gis til nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolealder (6-16 år) som ikke kan noe norsk. Elevene går her i cirka ett år før de blir overført til hjemmeskolen sin. Dette gjelder både arbeidsinnvandrere, flyktninger, gjenforening og asylsøkere.

På mottaksskolen er det viktigste at eleven lærer seg godt norsk slik at de kan følge den vanlige undervisningen når de begynner på hjemmeskolen.

I tillegg til norsk får elevene undervisning i matematikk, naturfag, samfunnsfag, forming, musikk, kroppsøving og engelsk.

Uteskoledag
Mottaksskolen har en fast utedag i uken, hvor de er ute og har en del undervisning i utendørs. Da får elevene gjøre spennende ting som å gå tur, fiske, svømme, besøke biblioteket, gå på galleri, kino og museum. I uteundervisningen legges det opp til å gjøre konkrete ting som elevene har hatt om i undervisningen.

Bli kjent med norsk skolekultur
På mottaksskolen blir elevene kjent med den norske skolekulturen. Dette gjelder også foreldrene. Elevene skal vite hva som forventes av de i norsk skole.

Vi har et godt samarbeid med barnehagene i forhold til minoritetsspråklige elever som skal begynne i 1.klasse. Dette gjelder spesielt barnehagebarn med lite eller ingen kunnskap i norsk.

Overføring til hjemmeskole
Når elevene nærmer seg overføring til hjemmeskolen blir det gjort en del forberedelser i forkant. Ut i fra kartlegging, resultater og kjennskap til eleven skriver kontaktlæreren en elevjournal. Før eleven begynner på hjemmeskolen vil kontaktlærer ha et overføringsmøte med den aktuelle skolen. Vi legger også opp til at eleven får besøke skolen en eller flere dager før de overføres til hjemmeskolen for å sikre en myk overgang.

Alle lærerene som jobber med elevene på mottaksskolen har høy og god kompetanse innen undervisning av minoritetsspråklige elever.

Kontaktinformasjon

Breidablik læringssenter
E-post
Telefon 52 74 48 60

Besøksadresse voksenopplæring
Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år)
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Postadresse
Breidablik læringssenter, Postboks 500, 5501 Haugesund

Rektor
Telefon 52 74 48 61

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 63
Inntakskontor, telefon 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 62