Spesialundervisning

KORT FORTALT

Du som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Retten gjelder også voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.

For å gi et spesialpedagogisk tilbud, trenger vi en sakyndig vurdering fra PPT. Hvis du ikke allerede har et tilbud ved Breidablik læringssenter, må du kontakte PPT i Haugesund slik at de kan gjøre en vurdering av dine opplæringsbehov. PPT har et eget søknadsskjema som du finner lenger nede på siden. Du kan også ta kontakt med PPT i Haugesund på telefon 52 74 30 00.

Dersom du har behov for oppfølging av teknisk utstyr i forbindelse med synsvansker eller ASK (alternativ supplerende kommunikasjon), kan du eller din kontaktperson sende inn søknadsskjemaet "Søknad om hjelp til opplæring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK" nedenfor. Skjemaet må delvis fylles ut av henviser (syn- og hørselskontakt eller andre).

Ta kontakt med oss for mer informasjon om spesialundervisning for voksne. 

Søknadsskjema spesialundervisning voksne

Søknadsskjema spesialpedagogisk tilbud for voksne (PDF, 597 kB)
Søknadsskjema om sakkyndig vurdering hos PPT (PDF, 26 kB)
Søknadsskjema om hjelp til opplæring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK (PDF, 26 kB)

Søknadsskjema logoped

Henvisningsskjema for voksne (PDF, 50 kB)
Henvisningsskjema for barn (PDF, 171 kB)

Lovverk

Les mer om spesialundervisning for voksne i opplæringsloven § 4A-2.

Kontaktinformasjon

Breidablik læringssenter
E-post
Telefon 52 74 48 60

Besøksadresse voksenopplæring
Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år)
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Postadresse
Breidablik læringssenter, Postboks 500, 5501 Haugesund

Rektor
Telefon 52 74 48 61

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 63
Inntakskontor, telefon 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder, telefon 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder, telefon 52 74 48 62

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Skåregata 101, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Syns- og hørselskontakt

Nord (postnr 5514 - 5527), Nina Østenstad  
Telefon 915 32 507
E-post nina.ostenstad@haugesund.kommune.no

Sør (postnr 5528 – 5538), Nina E. Hitsøy  
Telefon 991 03 977
E-post nina.ellefsen@haugesund.kommune.no

Åpningstid
Mandag og tirsdag.

Besøksadresse
Karmsundgata 51, 5531 Haugesund