Abonner på nyheter fra Haugesund kommune

 • Kommunale avgifter - banner
 • Fysioterapi-på-Havnaberg
 • Gatelys1
 • Tomter-for-salg
 • Trygt-uteliv
 • Billedgalleriet--på-plakate
 • Siste nytt
 • Kunngjøringer
 • Høringer
 • Planinnsyn
 • Stillinger
 • Innsamlingsrekord til "VANN forandrer alt"

  TV-aksjonen 2014Årets innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp gikk over all forventning. Det er ingen tvil om at årets tema "Vann forandrer alt" fikk byens innbyggere til å gi så det monner. Til sammen ble det samlet inn 855 072,- kroner i de ulike bydelene i Haugesund (rodene).

  Les mer …
 • Influensavaksineringen 2014

  Vaksinering influensaHaugesund kommune gjennomfører sesonginfluensavaksinering for personer i risikogrupper hvert eneste år. Årets vaksinering vil foregå på Havnaberg Seniorsenter og Frisklivsentraltorsdag 23.10 og fredag 24.10.

  Les mer …
 • Kommunale avgifter er sendt ut

  Haugesund i kveldsol-Foto: Tor André JohannessenHaugesund kommune har i disse dager sendt ut de kommunale avgiftene. I 2014 er det vedtatt en del endringer når det gjelder justering av takst på eiendommer.

  Les mer …
 • Rådmannens forslag til budsjett

  Rådmannen Alfredsens budsjett for 2015 - Foto: Idar H. PedersenKonstituert rådmann, Stål A. Alfredsen, la i dag frem sitt forslag til budsjett for 2015 og budsjettplan for 2015 - 2018. Utgangspunktet for budsjettbehandlingen har ikke vært den aller da kommunens økonomiske situasjon fremdeles er kritisk.

  Les mer …

Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende reguleringsplaner, og planer som er under arbeid

Trykk på kartet for å få opp portalen

Planarbeid

Detaljert informasjon
Det er mulig å hente frem opplysninger om hver enkelt plan. Dette gjøres ved at en klikker seg inn på en planavgrensning. Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser. Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn. For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet. En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon. Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Under arbeid
For planer som Enhet for byutvikling arbeider med, vil brukeren få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det. Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Du kan også trykke på denne linken for å komme til PLANINNSYN Haugesund kommune