Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Abonner på nyheter fra Haugesund kommune

 • Fosterhjem
 • Sjekk våre åpningstider
 • Kurs-i-depresjonsmestring-b
 • Skolrute-banner
 • Billedgalleriet--på-plakate
 • Siste nytt
 • Kunngjøringer
 • Høringer
 • Planinnsyn
 • Stillinger
 • Naturtypekartlegging

  RoyrvatnetFylkesmannen i Rogaland gjennomfører feltsesongen 2014 naturtypekartlegging i Haugesund kommune med Biofokus som konsulent. I perioden august - september vil det foregå naturtypekartlegging etter Håndbok 13 i Haugesund kommune. Eksakt tid for kartlegging vil være avhengig av organisering og fremdrift i arbeidet, vær osv.

  Les mer …
 • Treningstilbud med fysioterapeut i bassenget på Havnaberg

  Bassenget på HavnabergFysio- og ergoterapitjenesten vil informere om oppstart av bassenggrupper på Havnaberg Seniorsenter og Frisklivssentral fra månedsskifte august/september. Gruppene administreres av 3 privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med Haugesund Kommune, og er kommet i stand etter at avtalen med HSR/ Revmatismesykehuset ble avsluttet i juni. Tilbudet gjelder primært innbyggere i Haugesund.

  Les mer …
 • Seniorfestivalen 2014

  Seniorfestivalen 2014Seniorfestivalen er et årlig arrangement med et bredt tilbud av sosiale og kulturelle arrangementer for byens seniorer. Festivalen starter med festforestilling i Festiviteten fredag 5. september kl. 11.00.

  Les mer …
 • Graving i Stavangergata

  Graving i StavangergataVassbakk & Stol skal utføre gravearbeider for Haugesund kommune i Stavangergata, sør for fylkessykehuset. Anleggsperioden antas å strekke seg til medio november 2014. Bakgrunnen for arbeidene er behov for utbedring av kommunal avløpsledning.

  Les mer …

Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende reguleringsplaner, og planer som er under arbeid

Trykk på kartet for å få opp portalen

Planarbeid

Detaljert informasjon
Det er mulig å hente frem opplysninger om hver enkelt plan. Dette gjøres ved at en klikker seg inn på en planavgrensning. Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser. Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn. For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet. En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon. Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Under arbeid
For planer som Enhet for byutvikling arbeider med, vil brukeren få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det. Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Du kan også trykke på denne linken for å komme til PLANINNSYN Haugesund kommune