Haugesund fra Steinsfjellet - Foto: Wenche Johnsen

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak, barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste (NAV), psykisk helse og rus, barnevern m.m.

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, available jobs, garbage, kindergarten, schools, learning Norwegian, students, health care, tax information with more.

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, Vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap, barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggsak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjeneste, opplæring av innvandrere m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, hogst, naturvern, natur m.m

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort m.m.

Vi søker ferievikarer innen helse og omsorg og kjøkkendriften. Søk i dag - få svar i morgen! 

Nytt av året er at Haugesund kommune ansetter fortløpene etter hvert som søknadene kommer inn. Nøl ikke - søk i dag!

NB! Det er et eget søknadsskjema som skal brukes når du søker som ferievikar innen helse og omsorg. Bruk skjema under! 
IKKE BRUK SKJEMA TIL HØYRE!

TRYKK HER FOR SØKNADSKJEMA >>>

Haugesund kommune søker etter ferievikarer ved sykehjem, legevakten, i boliger og avlastningstiltak, tjenester innenfor psykisk helse og rus, i hjemmetjenesten og ved kjøkkendriften.

Våre faste ansatte skal avvikle sommerferie, så vi trenger din hjelp for å kunne gi våre tjenestemottakere et godt tilbud også i sommer. Har du fylt 18 år før 1. juni får du her muligheten til å oppleve noen interessante og utfordrende uker sammen med gode kolleger og brukere av våre tjenester.

Vi er spesielt interessert i søkere med helsefaglig bakgrunn, også om du er under utdanning. Er du student innenfor sykepleie, vernepleie, medisin, barnevern med flere, eller er elev i videregående skole, trenger vi deg. For noen grupper helsepersonell kreves norsk autorisasjon. Andre med interesse for området er også velkommen til å søke.

Ved kjøkkendriften har vi behov for både kokker, assistenter og en konditor. Kjøkkendriften består av seks kjøkken, ett produksjonskjøkken, en kafé og fire mottakskjøkken. For nærmere informasjon om disse stillingene ber vi deg ta direkte kontakt med kjøkkendriften.

Haugesund kommune har behov for ferievikarer i perioden 20. juni – 14. august. Ønsker du en interessant og spennende sommerjobb, i hele eller deler av denne perioden, er dette muligheten for deg. De som tilsettes i ferievikariat kan ikke ha ferie i de ukene de får tilbud om vikariat, ferie må tas ut i forkant eller etterkant. Alle får opplæring med lønn.

Ferievikarer må regne med å arbeide i turnus med vakter på dag, kveld, natt og i helger. I noen av stillingene kreves det førerkort for bil (klasse B). Vikarer som skal arbeide med barn og personer med utviklingshemming må levere politiattest ikke eldre enn tre måneder. Alle søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Du får mer informasjon om stillingene som ferievikar hvis du tar kontakt direkte med den enkelte enhet som du ønsker å arbeide ved.

Kontaktinformasjon til enhetene finner du her >>>

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner øverst i denne teksten.

Skriv ønsket arbeidssted i søknadsskjemaet i feltet «Arbeidssted» under «Andre opplysninger». Gi opplysninger om når du ønsker å arbeide, og om du har muligheter for å ta ekstra vakter før ferien. Vi prøver å imøtekomme dine ønsker så langt vi kan. Trenger du hjelp til å sende elektronisk søknad kan Servicesenteret hjelpe deg med det. Servicesenteret finner du i Kirkegata 85.

Søknadsfrist: ansettelser skjer fortløpende

Ferievikar innen helse og omsorg

Informasjon om eiendomsskatt
Lærlinger
Kommunale tomter for salg
Tjenester sortert fra A - Å

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

Din side

Selvbetjening og tjenester

Enheter/Portaler

Resultatenheter, kommunens portaler

Innsyn

Postlister og dokumenter

Kommunereformen

Større og mer robuste kommuner

Krise og beredskap

Kriseledelse, beredskapsledelse mm.

Om kommunen

Fakta, tall, informasjon, rådmann og rådmannens stab

Planverk

Kommunale planer og regelverk

Politikk

Utvalg, politiske saker, saksdokumenter, møteinnkallinger og folkevalgte

Servicesenteret

Kommunens kontaktpunkt

Tilskudd og stipend

Tilskudd, stipend, lag og foreninger

Valg

Kommune- og fylkestingsvalg

Web-TV

Direktesending og opptak fra politiske møter