1. Siste nytt
 2. Kunngjøringer / høringer
 3. Utvalgsmøter
 4. Planinnsyn
 5. Stillinger
 • Kurs: Aktiv hverdag - bedre helse

  Frisklivssentralen2Det er ledige plasser på kurs i aktivitet og trening.  Frisklivssentralen inviterer til kurset "Aktiv hverdag - bedre helse" med oppstart 28. august.  Du får gjennom teoretiske og praktiske leksjoner lære om ulike aktiviteter og om mulighetene for bruk av fysisk aktivitet på forskjellige arenaer.  

  Les mer …
 • Marianne Hirzel ansatt som ny biblioteksjef

  Marianne Hirzel. Foto: Wenche S. JohnsenI dag ble Marianne Hirzel (45) ansatt som biblioteksjef i Haugesund kommune.  Hirzel har en variert og spennende bakgrunn: fagutdanningskravet i bunn, master i kunst og kulturvitenskap, arbeidserfaring fra ulike bibliotek, inkl. biblioteksjef på Bømlo.  Hun har også vært i næringslivet (Gassco) hvor hun har tilbrakt tre til fire år i utlandet, nærmere bestemt København i Danmark og Embden i Tyskland.

  Les mer …
 • Sommeråpent i Haugesund Billedgalleri 2015

  billedgalleriet sommeråpentKunstskatter fra samlingen - Sommerutstillingen 2015
  Årets sommerutstilling viser noe av det mest fremragende museet har av moderne kunst og samtidskunst. I sommer er Haugesund Billedgalleri åpent hver dag fra 12-15 (mandager lukket). Velkommen!

  Les mer …
 • Alarmtelefonen for barn og unge

  3VennerBlir du utsatt for mishandling, vold eller overgrep? Ruser mor eller far seg? Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse? Se nettside: www.116111.no/ eller Alarmtelefonens facebook-side.

  Les mer …

Nesten hver eneste uke avholdes det åpne politiske møter i Haugesund kommune. En oversikt over når og hvor disse møtene finner sted finner du i innsynsmodulen for politiske saker. Trykk på linken under:

Innsynsmodul politiske saker >>>

Oversikt over møtene finner du her. (Endringer av dag og tidspunkt kan forekomme) Merk at møteinnkallingen med sakene til behandling blir lagt ut ca. en uke før aktuell møtedato.

Utvalg  Februar. Mars  April    Mai  Juni   
Bystyret  25.02  11.03  22.04    27.05 10.06  
Formannskap 11.02  04.03  15.04  29.04 13.05 03.06 17.06
Plan- og miljøutvalg  10.02  10.03  14.04    05.05 02.06  
Helse- og omsorgsstyre 03.02 17.03 28.04   12.05 16.06  
Oppvekststyret 05.02 26.03 30.04   28.05    
Kultur og idrettsstyret 05.02   16.04     04.06  

I samme innsynsmodul finner du også saksdokumenter, protokoller m.m. Det er også en egen fane for "postliste" som viser journalposter fra Haugesund kommune. 

Sist men ikke minst er det mulig å søke opp informasjon om folkevalgte. Da må du stå i fanen som heter "Utvalg" og deretter legge inn navnet på personen du søker i feltet som heter "Søk medlem". Resultatet blir da hvilke utvalg, råd og komiteer personen du søker er medlem i, i tillegg til e-post og mobiltelefon.

Innsyn politiske saker

 

Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende reguleringsplaner, og planer som er under arbeid

Trykk på kartet for å få opp portalen

Planarbeid

Detaljert informasjon
Det er mulig å hente frem opplysninger om hver enkelt plan. Dette gjøres ved at en klikker seg inn på en planavgrensning. Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser. Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn. For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet. En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon. Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Under arbeid
For planer som Enhet for byutvikling arbeider med, vil brukeren få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det. Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Du kan også trykke på denne linken for å komme til PLANINNSYN Haugesund kommune   

Her finner du en enkel veiledning for bruk av Planinnsyn >>>

 Barnehage  Idrett  Byggsak  Omsorgstjenester

Skole  Bolilg og eiendom  Sosiale tjenester  Helse og omsorg

Vei og trafikk  Næringsliv  Frivillighet  New in haugesund