Abonner på nyheter fra Haugesund kommune

 • Tomter-for-salg
 • Trygt-uteliv
 • Fysioterapi-på-Havnaberg
 • Gatelys1
 • Billedgalleriet--på-plakate
 • Siste nytt
 • Kunngjøringer
 • Høringer
 • Planinnsyn
 • Stillinger
 • Planer i høstferien?

  BilledgallerietTa en tur til Haugesund billedgalleri.  Vi har åpent tirsdag/onsdag/fredag og lørdag fra kl. 12.00 - 15.00.  Torsdag er åpningstiden fra kl. 12.00 - 19.00 og søndag fra kl. 12.00 - 17.00.

  Les mer …
 • Vannstenging

  VannlednBrudd-2w-TTeknisk driftsenhet i Haugesund kommune melder om arbeid med vannledninger i Skeisvannsvegen i morgen,onsdag 01.10.14. Dette medfører at de må stenge vannledningen i dette området fra kl. 08.00 og utover dagen til arbeidet er ferdig.

  Les mer …
 • Bry deg på FNs eldredag 1. oktober

  KomfyrbrannEldre er spesielt utsatt for brann og komfyren er den største enkeltårsaken til brann i Norge. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Ved å installere komfyrvakt kan du hindre at komfyrbranner oppstår.

  Les mer …
 • Nye tomter Tornesvatnet nord

  TornesvatnetHaugesund kommune, v/eiendomskontoret, har for salg 27 eneboligtomter på feltet Tornesvatnet nord, i nordre bydel. Tomtene har en gjennomsnittsstørrelse på ca. 700m². 

  Les mer …

Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende reguleringsplaner, og planer som er under arbeid

Trykk på kartet for å få opp portalen

Planarbeid

Detaljert informasjon
Det er mulig å hente frem opplysninger om hver enkelt plan. Dette gjøres ved at en klikker seg inn på en planavgrensning. Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser. Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn. For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet. En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon. Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Under arbeid
For planer som Enhet for byutvikling arbeider med, vil brukeren få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det. Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Du kan også trykke på denne linken for å komme til PLANINNSYN Haugesund kommune