• Tomter for salg
 1. Siste nytt
 2. Kunngjøringer / høringer
 3. Utvalgsmøter
 4. Planinnsyn
 5. Stillinger
 • Ledige barnehageplasser

  Dans i Sagatun barnehageDet er for tiden flere ledige barnehageplasser i Haugesund kommune. Dersom du skal søke barnehageplass for ditt barn fra nå eller høsten 2015, må du  bruke kommunens barnehageportal i søknadsprosessen. Den er felles for alle barnehagene i Haugesund.

  Les mer …
 • På plakaten i Haugesund Billedgalleri

  BilledgallerietDette får du med deg på Haugesund Billedgalleri til helgen og neste uke.

  Les mer …
 • Trygg bruk av stige

  Trygg bruk av stige2Sommaren står for dør og dermed startar sesongen for utandørs vedlikehald i heile Noreg. Kvart år skjer ei rekke alvorlege ulukker på grunn av uvettig bruk av stige. Med litt omtanke kan ein unngå slike ulukker.

  Les mer …
 • Kassabilløp i Gjerdsjøbakken lørdag 30. mai

  Kassabil1NAF Haugesund og Bleikemyr bydelshus arrangerer sitt tradisjonsrike kassabilløp. I år er det 25. året vi arrangerer dette familiearrangementet. Løpet foregår på vår faste arena: Gjerdsjøbakken ved Byparken.

  Les mer …

Nesten hver eneste uke avholdes det åpne politiske møter i Haugesund kommune. En oversikt over når og hvor disse møtene finner sted finner du i innsynsmodulen for politiske saker. Trykk på linken under:

Innsynsmodul politiske saker >>>

Oversikt over møtene finner du her. (Endringer av dag og tidspunkt kan forekomme) Merk at møteinnkallingen med sakene til behandling blir lagt ut ca. en uke før aktuell møtedato.

Utvalg  Februar. Mars  April    Mai  Juni   
Bystyret  25.02  11.03  22.04    27.05 10.06  
Formannskap 11.02  04.03  15.04  29.04 13.05 03.06 17.06
Plan- og miljøutvalg  10.02  10.03  14.04    05.05 02.06  
Helse- og omsorgsstyre 03.02 17.03 28.04   12.05 16.06  
Oppvekststyret 05.02 26.03 30.04   28.05    
Kultur og idrettsstyret 05.02   16.04     04.06  

I samme innsynsmodul finner du også saksdokumenter, protokoller m.m. Det er også en egen fane for "postliste" som viser journalposter fra Haugesund kommune. 

Sist men ikke minst er det mulig å søke opp informasjon om folkevalgte. Da må du stå i fanen som heter "Utvalg" og deretter legge inn navnet på personen du søker i feltet som heter "Søk medlem". Resultatet blir da hvilke utvalg, råd og komiteer personen du søker er medlem i, i tillegg til e-post og mobiltelefon.

Innsyn politiske saker

 

Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende reguleringsplaner, og planer som er under arbeid

Trykk på kartet for å få opp portalen

Planarbeid

Detaljert informasjon
Det er mulig å hente frem opplysninger om hver enkelt plan. Dette gjøres ved at en klikker seg inn på en planavgrensning. Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser. Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn. For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet. En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon. Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Under arbeid
For planer som Enhet for byutvikling arbeider med, vil brukeren få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det. Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Du kan også trykke på denne linken for å komme til PLANINNSYN Haugesund kommune   

 • Barnehage    Byggsak    Skole  
  Idrett    Kultur og fritid    Bolilg og eiendom  
  Helse og omsorg    Sosiale tjenester    Vei og trafikk
  Frivillighet
      Næringsliv    New in haugesund