Abonner på nyheter fra Haugesund kommune

 • Kommunale avgifter - banner
 • Tomter-for-salg
 • Fysioterapi-på-Havnaberg
 • Gatelys1
 • Trygt-uteliv
 • Billedgalleriet--på-plakate
 • Siste nytt
 • Kunngjøringer
 • Høringer
 • Planinnsyn
 • Stillinger
 • Rekordlavt sykefravær

  Vardfjell helsehusVardafjell helsehus kan vise til fantastiske tall når det gjelder sykefraværet på enheten. Fra å ha et fravær på hele 12% i 2011, er nå sykefraværet nede i 2,75% for september måned. Noe som er et utrolig bra! Fredag formiddag ble dette markert med samling og gaveoverrekkelse til de ansatte.

  Les mer …
 • "Marinarkeologiske undersøkelser i havna på Avaldsnes"

  Marinarkeologer i havna på Avaldsnes. Foto Pål NymoenBli med på Museumstafett 30.oktober 2014 på Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes, fra kl. 19 – 21. Temaet er "Marinarkeologiske undersøkelser i havna på Avaldsnes" ved Marinarkeolog Endre Elvestad, Stavanger maritime museum, MUST.

  Les mer …
 • Informasjon om ebola

  Ebola virusMange har spørsmål i forbindelse med utbruddet av ebola i Vest-Afrika. Ebolasituasjonen i Vest-Afrika er alvorlig, og krever rask innsats fra omverdenen for at den ikke skal spre seg ytterligere. Risikoen for større utbrudd i Norge er derimot minimal, da ebola kun smitter ved direkte kontakt. En norsk hjelpearbeider har vært smittet men er nå eklært frisk etter behandling ved Oslo universitetssykehus.

  Les mer …
 • Vern for eldre

  Vern for eldre logoOvergrep mot eldre viser seg å være et vanlig, men skjult problem både i det private liv og institusjoner. I mange tilfeller har eldre som er utsatt for overgrep vanskelig for å nå fram til hjelpetilbud, og det er derfor opprettet Vern for eldre- tjeneste. Regjeringen ønsket å gi hele landet et tilbud ved å opprette en landsdekkende kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold.

  Les mer …

Her kan du finne informasjon om alle våre gjeldende reguleringsplaner, og planer som er under arbeid

Trykk på kartet for å få opp portalen

Planarbeid

Detaljert informasjon
Det er mulig å hente frem opplysninger om hver enkelt plan. Dette gjøres ved at en klikker seg inn på en planavgrensning. Valget «vis mer informasjon» gir deg tilgang til gjeldende planbestemmelser. Alle planer i kommunen som er digitalisert gir muligheten til å se plankartet dersom en zoomer inn. For eldre planer i kommunen må du hake av for «scanna reguleringsplaner» for å se plankartet. De skannede reguleringsplanene er ikke helt eksakte og kan være noe forskjøvet i forhold til grunnkartet. En må tegne digitale reguleringsplaner over for å få fram dagens reguleringssituasjon. Det er også mulig å bruke søkefeltet og søke på adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller plannavn.

Under arbeid
For planer som Enhet for byutvikling arbeider med, vil brukeren få frem en tidsakse som viser hvor langt planarbeidet er kommet. Her er det mulig å komme med innspill til det arbeidet som pågår for de som måtte ønske det. Under tema «Kulturminner og Naturmangfold» ligger forskjellig kartinformasjon fra Riksantikvaren, Fylkesmannen, Direktoratet fra naturforvaltning og Statens kartverk.

Du kan også trykke på denne linken for å komme til PLANINNSYN Haugesund kommune