Borgerlig vielse

KORT FORTALT

  • Haugesund kommune gjennomfører vielser på Haugesund rådhus.
  • Borgerlige vielser ble kommunens ansvar fra og med 1. januar 2018. 

Tidspunkt for vielser

Haugesund kommune gjennomfører vielser torsdager og fredager i tidsrommet 11.00 – til 15.00.

Det gjennomføres ikke vielser på såkalte helligdager selv om de kommer på en torsdag eller fredag.
(eksempelvis Kristi Himmelfartsdag og fredagen etter).

Seremonien vil foregå i seremonirommet/biblioteket på Haugesund rådhus som har plass til inntil 50 stående personer. Har du ønske om vielse andre dager, må dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Det er også mulighet for å leie bystyresalen som seremonirom. Bystyresalen har plass til 100 sittende gjester.

Rådhuset leies ikke ut til vielser foretatt av andre enn de som er oppnevnt som vigsler i kommunen. 

Pris (Gebyrregulativ)

Vigsel

Vigsel
Gebyr Pris 2024
Vigsel i bystyresalen i kontortid: bosatt i andre kommuner kr 2608
Vigsel i bystyresalen i kontortid: bosatt i Haugesund kommune kr 1565
Vigsel i seremonirom i kontortiden: bosatt i andre kommuner kr 1043
Vigsel i seremonirom i kontortiden: bosatt i Haugesund kommune 0

 

Bystyresalen i Haugesund rådhus.

 

Kontakt

Avtale om borgerlig vielse gjøres med henvendelse til Haugesund kommune på e-post postmottak.vigsler@haugesund.kommune.no  eller telefon 52 74 30 50.

Erklæring og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til politisk sekretariat i Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund eller leveres på rådhuset senest to uker før vielsen. 

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Her finner du skjema og veiledning til borgerlig vielse

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10 - 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10 - 15 minutter. En vigsler står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsler dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler, vigselsprotokollen.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed om dette før  seremonien starter. Ringene settes på når vigsler har erklært dere som ektefolk. Vigsler sier fra når ringene kan utveksles. Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale.

Vigselsattest

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse fra Skatteetaten etter at giftemålet er registrert hos Folkeregisteret. Trenger dere en vigselsattest på papir eller dere ønsker en kopi, kan dere bestille på Folkeregisteret.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat - vigsler
E-post
Telefon 52 74 30 50