Innmålingsinstruks for vann- og avløpsanlegg

Innmålingsinstruksen med vedlegg setter krav til hvordan innmåling av vann- og avløpsanlegg med tilhørende konstruksjoner skal utføres.

  • Innmålingsinstruksen gjelder alle kommunale og private, vann- og avløpsanlegg der kommunen skal motta innmålingsdata.
  • Hensikten er å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med god nøyaktighet og informasjon for VA-anlegg som ligger i grunnen, sjø og vassdrag.
  • Instruksen må oppfylles før vann og avløpsanlegg kan overtas.

Veiledning

  • “Innmålingsinstruks vann og avløp” setter krav til hvordan vann- og avløpsledninger med tilhørende konstruksjoner skal måles inn, og registreres i en innmålingsfil.
  • “Innmålingsinstruks Vedlegg A – Spesifikasjon innmålingsfil” presenterer tilgjengelige koder og oppsett for innmålingsfilen. Vedlegget er styrende for hvilke koder som skal benyttes i innmålingsfilen som leveres.
  • “Vedlegg B – Kumkort eksempel” viser eksempel for kumkort. Kumkort skal legges til som vedlegg på alle kommunale kummer, som en del av innmålingsdataene ved overlevering. Kumkort skal leveres i PDF format. Egne kumkort kan også brukes så lenge de inneholder minimum samme informasjon som eksemplet.
  • Ledningsregistreringsforskriften skal sikre nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.

Innmålingsinstruks med vedlegg

Ved å klikke på lenkene under finner dere gjeldende innmålingsinstruks m/vedlegg, samt forskrift instruksen baserer seg på.

Innmålinger, kumkort, osv.

Innmålinger og annen prosjektdokumentasjon om VA-anlegg leveres inn i Geodataportalen.

Geodataportal

Kontaktinformasjon

Andre henvendelser

For andre henvendelser eller ved mangel på svar innen en uke, kontakt postmottak:

postmottak@haugesund.kommune.no